Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol. Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval. A zástupy žasli, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia, a velebili Boha Izraela. Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoomdlievali na ceste.“ Učeníci mu povedali: „Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba, aby sme nasýtili takýto zástup?“ Ježiš sa ich opýtal: „Koľko máte chlebov?“ Oni odpovedali: „Sedem a zopár rybiek.“ Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal sedem chlebov a ryby, vzdával vďaky, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem plných košov zvyšných odrobín. (Mt 15, 29-37)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa zamýšľame nad tajomstvom rozmnožením chleba a rýb. Mnohí ľudia – uvádza evanjelista Matúš – „prichádzali k nemu …“ (Mt 15, 30). Muži a ženy, ktorí potrebovali Krista: slepci, mrzáci a chorí každého druhu spolu s tými, ktorí ich sprevádzali. My všetci potrebujeme Krista. Jeho nehu, jeho odpustenie, jeho svetlo, jeho milosrdenstvo… Iba v ňom možno nájsť plnosť všetkého, čo je ľudské.

Dnešné evanjelium nám dáva na vedomie potrebu ľudí, ktorí privádzajú druhých ku Kristovi. Tí, ktorí prinášajú Ježišovi chorých, aby ich uzdravil, sú obrazom všetkých, ktorí vedia, že najväčším skutkom lásky voči blížnemu je priblížiť ho ku Kristovi, prameňu nášho života. Život našej viery si vyžaduje svätosť a apoštolát.

Svätý Pavol v liste Filipanom nás vyzýva (Flp 2,5), aby sme mali rovnaké zmýšľanie ako Kristus. Dnešní biblický príbeh nám ukazuje, aké je Ježišovo srdce: jeho srdce je pohnuté ľútosťou nad zástupom. Nemôže ich opustiť, pretože sú hladní a unavení. Kristus vyhľadáva človeka, ktorý sa nachádza núdzi. Aký je k nám dobrý!

Ježíš, Boží syn, nás vášnivo miluje a práve on je ten, ktorého potrebujeme vo všetkom a na všetko, pretože ako sám hovorí: „bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15, 5). Avšak paradoxne si to vyžaduje niečo aj od nás: to je zmysel spomínaných siedmich chlebov a niekoľkých rýb, ktorými Ježiš nasýtil zástup. Keby sme si naozaj uvedomili, ako veľmi s nami Ježiš počíta a akú hodnotu má všetko, čo pre neho robíme, akokoľvek je to malé, o to viac by sme sa snažili byť pri ňom celou svojou bytosťou.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

    „Naša prirodzenosť je chorá a preto si žiada, aby bola uzdravená; je padlá, aby bola vzkriesená; je mŕtva, aby nanovo vstala. Stratili sme vlastníctvo dobra; preto je potrebné, aby nám bolo nanovo vrátené. Boli sme uzavretí v temnote, preto nám bolo potrebné priniesť svetlo.“ (sv. Gregor z Nyssy)

    „Milosrdenstvo je druhé meno lásky.“ (Pápež František)

    „Kristov súcit (…) so všetkými, čo trpia, ide tak ďaleko, že sa s nimi stotožňuje: „Bol som chorý a navštívili ste ma“ (Mt 25,36) . Jeho uprednostňujúca láska k chorým v priebehu storočí neprestala budiť u kresťanov celkom osobitnú pozornosť voči všetkým, čo trpia na tele alebo na duši. Z nej pochádzajú neúnavné úsilia uľaviť im.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č.1503)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie