Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO SIEDMEJ VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť – a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.“ (Jn 17,11b-19)

Podcast:

Zamyslenie:

Svet, v ktorom dnes žijeme, nedokáže byť skutočne šťastný tým šťastím, ktoré nám dáva Ježiš. Tento svet hľadá na nesprávnych miestach a nesprávnymi spôsobmi šťastie, aké dáva Ježiš. Ale hľadanie šťastia bez Ježiša vedie iba k väčšiemu smútku. Len sa pozrime na televízne seriály. Vždy sú v nich nejaké postavy, ktoré majú problémy. Televízne seriály nám ukazujú biedu života bez Boha.

My však chceme dnes žiť naplnení Ježišovou radosťou. V dnešnom evanjeliu sa Ježiš modlí k Otcovi: „toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť – a úplnú“ (Jn 17,14). Všimnime si, že Ježiš si praje, aby v nás bola jeho úplná radosť. Chce, aby sme boli plní jeho radosti. To neznamená, že budeme bez krížov, lebo ako hovorí, „svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta“ (Jn 17,14), ale Ježiš očakáva, že budeme žiť v jeho radosti bez ohľadu na to, ako nás svet vníma. Ježišova radosť nás má úplne ovládnuť, zatiaľ čo povrchný hluk bezbožného sveta by do nášho vnútra nemal preniknúť.

Žime teda dnes v Ježišovej radosti. Ako jej môžeme získavať stále viac? Zjavne od samého Ježiša, lebo iba on nám môže dať pravú radosť, ktorá chýba svetu, ako o tom svedčia televízne seriály. Ježiš povedal: „Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.“ (Jn 15,7). Preto si nájdime každý deň čas na modlitbu, ktorú sa budeme modliť Ježišovými slovami zo Svätého písma. Živme sa Ježišovými slovami v Písme. Nech sú našou potravou, aby sme boli nasýtení Ježišovou radosťou. K tomu nás povzbudzujú aj slová Benedikta XVI.: „Kresťanom človek nie je v dôsledku morálnej voľby alebo vznešenej idey, ale preto, že má skúsenosť s udalosťou, s osobou, ktorá dáva životu nový horizont.“

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • „Celé spoločenstvo veriacich, zrodené v krstnom prameni, bolo ukrižované s Kristom v umučení, povstalo s ním vo vzkriesení, aby sa s ním zrodilo aj počas týchto Vianoc.“ (sv. Lev Veľký)
  • „Aj dnes počujeme v evanjeliu Ježišovu modlitbu v predvečer jeho umučenia: „nech sú jedno, ako sme my jedno“. Z tejto večnej lásky medzi Otcom a Synom, vyliatej do našich sŕdc prostredníctvom Ducha Svätého, čerpá silu naša misia a naše bratské spoločenstvo.“ (František)
  • „Modlitba Ježišovej hodiny, ktorá sa právom volá „veľkňazskou modlitbou“, zhŕňa celú ekonómiu stvorenia a spásy; vnuká veľké prosby modlitby „Otče náš“.“ (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 2758)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie