Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Keď muži k nemu prišli, povedali: „Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: ‚Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?‘„ Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. A tak im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“ (Lk 7, 19-23)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, keď si možno uvedomujeme, že nevieme, čo môžeme od svojho života očakávať; keď občas strácame nádej a neodvažujeme sa pozrieť za svoje nedostatky; keď sa tešíme, že sme verní Ježišovi Kristovi, a zároveň sa trápime alebo sa cítime ponížení, že necítime ovocie svojho apoštolského poslania, Pán chce, aby sme sa pýtali sami seba, ako sa pýtal Ján Krstiteľ: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“  (Lk 7, 20).

Iste, Pán je „múdry“ a chce využiť našu neistotu – inak celkom normálnu -, aby sme mohli úplne preskúmať svoj život a odhaliť svoje zlyhania, tmu, zlobu… a tak mohli posilniť svoju vieru a „nekonečne“ znásobiť svoje očakávania.

Pán nemá žiadne hranice, keď ide o naplnenie jeho poslania: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. (Lk 7, 22). Do čoho sú vkladané moje nádeje? Kde spočíva moja radosť? Pretože naše nádeje a naša vnútorná radosť spolu úzko súvisia. Je samozrejmé, že kresťania musia žiť ako každý iný človek, ale zároveň vždy musia mať oči upreté na Ježiša Krista, ktorý nás nikdy nesklame. Žiadny kresťan nemôže žiť svoj život tak, že ignoruje Kristov život a jeho evanjelium. Sústreďme svoj pohľad na neho, Všemohúceho, a neklaďme žiadne hranice svojim nádejam. „Nájdete v ňom oveľa viac, než o čo môžete prosiť alebo po čom môžete túžiť“ (sv. Ján z Kríža).

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

    „Naše srdcia by mali byť pripravené na Kristov príchod tak, ako keby mal ešte len prísť na tento svet.“ (Svätý Karol Boromejský)

        „Každoročným slávením liturgie Adventu (1171) Cirkev aktualizuje toto očakávanie Mesiáša: keď sa veriaci zapájajú do dlhej prípravy na prvý príchod Spasiteľa, obnovujú v sebe vrúcnu túžbu po jeho druhom príchode. Slávením Predchodcovho narodenia a jeho mučeníckej smrti sa Cirkev pripája k jeho túžbe: „On musí rásť a mňa musí ubúdať“ (Jn 3,30).“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 524)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie