Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 20. DECEMBRA

Evanjelium:

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel. (Lk 1,26-38.)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa opäť zastavujeme pri dojímavej scéne zvestovania. Boh, vždy verný svojim prísľubom, dáva Márii skrze anjela Gabriela poznať, že ona je tou vyvolenou nosiť v sebe Spasiteľa sveta. Tak ako sme už u Pána zvyknutí, ta najdôležitejšia udalosť v histórii ľudstva, keď sa stvoriteľ a Pán všetkého stáva človekom ako my, sa deje veľmi jednoduchým spôsobom: skrze mladé dievča v malej dedinke v Galilei. Bez žiadneho ohňostroja.

Udalosť to je však veľkolepá, tak ako cnosti Márie, Panny: je plná milosti, Pán je pri nej, je pokorná, jednoduchá, prístupná Božej vôli, veľkorysá. Božie plány s ňou, rovnako ako so mnou či s Vami, sa ale spoliehajú na jej i našu slobodnú a láskyplnú spoluprácu. Mária nám pritom dáva príklad: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1,38). Nie je to obyčajné „áno“ posolstvu anjela; je to odovzdanie sa do rúk Boha a Otca, spoľahnutie sa na jeho prozreteľnosť. Necháva Boha pracovať skrze seba teraz, aj vo všetkých okolnostiach svojho života.

Svätý Josemaría Escrivao Máriinej odpovedi na Božiu vôľu píše: „Nikdy na ňu nezabudnite, veľa od toho závisí.“

Pripravujeme sa na slávenie Vianoc. Najlepším spôsobom, ako to urobiť, je pobudnúť s Máriou, rozjímať o jej živote, snažiť sa napodobňovať jej cnosti, aby sme mohli prijať Pána celým srdcom: Čo odo mňa očakáva Boh teraz, dnes, v práci, s týmčlovekom, ktorým sa neustále zaoberám, od môjho vzťahu s Ním? Od našej odpovede na každodenné maličkosti závisí veľmi veľa!

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie