Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK 13. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš nastúpil na loďku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Vtedy si niektorí zákonníci povedali: „Tento sa rúha.“ Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: „Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň a choď‘? Ale aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ A on vstal a odišiel domov. Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom. /Mt 9, 1-8/

Podcast:

Zamyslenie:

Niekedy nás pri návšteve obchodu prekvapí ponuka alebo reklama a kúpime to, čo sme nemali v úmysle kupovať. Prídeme domov s niečím iným, alebo s niečím naviac. Dokonca to môže byť omnoho lepšie, ako sme chceli pôvodne kúpiť. Tento obraz nám môže pomôcť pochopiť, čo sa stalo ochrnutému človeku. Priniesli ho k Ježišovi s prosbou o uzdravenie jeho tela a Ježiš mu dal omnoho viac.

Ježiš prišiel do Kafarnauma a tam sa stretol so skupinou ľudí, ktorí na Neho už čakali. Medzi ľuďmi sa šírila zvesť o Ježišovi, kto je, aký je, čo robí… Postupne všetci čakali od neho, že uzdraví ich chorých a odstráni ich utrpenie. S takouto nádejou priniesli ochrnutého, aby ho uzdravil. Ježiš videl ich vieru a dôveru a bol tým hlboko zasiahnutý. Avšak jeho reakcia nebola podľa ich očakávaní. Ježiš nepovedal hneď „áno“ telesnému uzdraveniu, ale mu povedal: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ /Mt 9,2/ Toto nebola dobrá správa pre ochrnutého a jeho okolie. Oni chcú, aby chodil, nepotrebujú počuť o odpúšťaní hriechov. A okrem toho, za koho sa pokladá tento Ježiš, iba Boh môže odpúšťať hriechy. V tej chvíli nepochopili, že ochrnutému chce dať viac, chce uzdraviť jeho dušu. Ježiš potom urobí niečo, čím urobí naraz dve veci; poskytne dôkaz, že  môže odpustiť hriechy a to tým, že ochrnutého uzdraví. „Aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ /Mt 9, 6/ Prišli k Ježišovi s prosbou o uzdravenie tela a dostali viac, „kúpili“ aj niečo hodnotnejšie. Ochrnutý bol uzdravený, ale aj oslobodený od hriechov.

Toto je niečo, čo sa stáva pri našej úprimnej modlitbe. Modlime sa za to, aby nám Ježiš dal, čo my považujeme za dobré. Ale udalosť z evanjelia nám ukazuje, že mnohokrát nám On nedáva to, čo chceme. Dáva nám však niečo iné, čo je vždy lepšie ako to, o čo prosíme. Postoj Ježišov je taký, že chce na prvom mieste našu čistú dušu, ponúka nám odpustenie a pozýva nás pochopiť, že toto je to najdôležitejšie. Učí nás usporiadať naše priority podľa jeho priorít. Ak uprednostníme ľútosť nad hriechom, môžeme si byť istí, že Ježiš nám odpovie. Začínajme našu modlitbu s prosbou o jeho milosrdenstvo, o odpustenie a o všetko ostatné sa On postará.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie