Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK 14. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Neberte si do opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze; ani kapsu na cestu si neberte ani dvoje šiat ani obuv ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm. Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej. Keď vojdete do domu, pozdravte ho! Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám. A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh. Veru, hovorím vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu“ (Mt 10:7-15).

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás evanjelium pozýva evanjelizovať. Ježiš hovorí: „Hlásajte“ (Mt 10,7). Toto ohlasovanie je Ježišovou dobrou správou: hovorí o Božom kráľovstve, že Ježiš je náš Spasiteľ, ktorého poslal Otec na svet. A preto je jediný, kto môže obnoviť človeka zvnútra i zmeniť spoločnosť, v ktorej žijeme.

Ježiš vyhlásil: „priblížilo (sa) nebeské kráľovstvo“ (Mt 10,7). Oznamuje, že je už tu, je prítomné medzi ľuďmi. A Ježiš túži po spáse celého človeka, jeho tela i jeho ducha; ba čo viac, v tajomstve smrti, ktoré sa týka každého človeka, Ježiš ponúka vzkriesenie. Už človek žijúci na tejto zemi, človek žijúci v hriechu, môže získať milosť a začať nový život. Toto je veľké tajomstvo, ktoré prežívame zvlášť pri krste a pri každej sviatosti zmierenia..

Ježiš nás povzbudzuje byť nositeľmi pokoja medzi ľuďmi. Keď kňaz prináša sväté prijímanie chorému, pri vstupe do príbytku zdraví: „Pokoj tomuto domu“. A Kristov pokoj na ňom spočinie, ak ho prijme. Na prijatie Božích darov je tak potrebná táto dobrá vôľa. Poznáme však množstvo ľudí, ktorí si vedia nájsť vždy výhovorku, aby evanjelium neprijali. Naša úloha je preto veľká, deliť sa s našou vierou. A nielen s ňou…Pápež František upozorňuje na kultúru plytvania, ktorá nás dnes robí necitlivými voči plytvaniu a vyhadzovaniu prebytočných potravín. Naši starí rodičia veľmi dbali na to, aby nevyhadzovali žiadne zvyšky jedál. Jedlo, ktoré sa však vyhodí, akoby bolo ukradnuté zo stola chudobných a hladných, hovorí pápež.

Katechizmus Katolíckej Cirkvi nám pripomína: Je neprípustné privlastniť si duchovné dobrá a správať sa voči nim ako vlastník alebo pán, lebo ich zdrojom je Boh. Možno ich dostať iba ako dar od neho (KKC 2121). A Boh ich túži dať každému, aj skrze nás…

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie