Zamyslenia

Zamyslenie na štvrtok 2. január 2020 – Svätých Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi

Zamyslenie na štvrtok 2. január 2020 – Svätých Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi

Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?“
Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: ‚Vyrovnajte cestu Pánovi,‘ ako povedal prorok Izaiáš.“

Jn 1, 19-28

Zamyslenie:
…pri štúdiu nových poznatkov začíname od elementárnych vecí a postupne
pridávame tie zložitejšie na pochopenie
…pri stavbe domu sa najskôr pracuje na základoch a až potom sa dostaneme k
streche
…pri chystaní svadby sa veľa plánuje a pripravuje, aby bol potom svadobný deň
jeden z najkrajších dní v živote
…ak chceme zbierať úrodu na konci leta alebo v jeseni, je treba predtým dobre
hnojiť, poorať a pripraviť pôdu
Existuje veľa ďalších príkladov, ktoré by nám vedeli znázorniť to, že určité
prerekvizity a dobrá predpríprava sú potrebné na dosiahnutie cieľa, dosiahnutie
požadovaného výsledku.

Ján Krstiteľ
a jeho slová, sú pre mňa akousi “prerekvizitou” spoznania Ježiša Krista, budovania
vzťahu s Ním, pochopenia jeho učenia, prinášania Lásky do tohto sveta. V jeho
slovách vidím návod na to, ako tieto veci dosiahnuť – predprípravou – vyrovnať
Mu cestu. Vyrovnať cestu, pripraviť cestu, aby mohol už potom On naplno
“zažiariť”.

Chcem byť
Jánom Krstiteľom v týchto časoch. Vyrovnávať cestu Pánovi tam, kde som.
Pripravovať chodníky, aby sa On mohol dostať k ľuďom v mojom okolí.

Ale aby som
mohol pripravovať a rovnať cestu tam kde som, potrebujem vedieť ako na to.
Potrebujem sa to naučiť…. a to si myslím, že sa dá naučiť na ceste, ktorú budem
vyrovnávať pre Neho smerom ku mne! Len tak to budem vedieť aj na iných cestách.

Aplikácia:
1. Vyrovnávaš cestu, pripravuješ cestu pre Boha v okolí, ktorom žiješ?
2. Nezabúdaš na vyrovnávanie cesty pre Pána Boha smerom k tebe? Hádáš spôsoby ako mu pripraviť cestu, aby si sa s Ním mohol stretnúť?

Ján

slobodný, programátor, 29 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie