Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK 29. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

          Ježiš povedal svojim učeníkom: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane! Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre.“ (Lk 12, 49-53 )

Podcast:

Zamyslenie:

Evanjelium nám dnes predstavuje Ježiša ako človeka s veľkými ambíciami:  „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!“ (Lk 12, 49). Ježiš by chcel, aby oheň lásky a cnosti už horel. Akoby sa o ňom zmieňoval len tak mimochodom! Musí prejsť krstom, teda skúškou kríža, a pociťuje úzkosť, kým sa to všetko neskončí. Je to prirodzené, Ježiš má svoje plány a ponáhľa sa, aby ich uskutočnil. Mohli by sme povedať, že má “božskú netrpezlivosť”. Aj my máme nápady a projekty a tiež by sme ich chceli vidieť hneď naplnené. Čas sa nám však stavia do cesty. „Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!“ (Lk 12, 50).

Je to stres života. Je to úzkosť, ktorú pociťuje každý, kto má veľké projekty. Na druhej strane, nemať túžby je ako zostať na mŕtvom bode, mŕtvy, obmedzený; je to byť smutný, rozhorčený, ako byť tým, kto má potešenie z toho, že odsudzuje tých, ktorí skutočne pracujú. Ľudia, ktorí sa hýbu a spôsobujú, že sa hýbu aj iní, ktorí napredujú a spôsobujú, že napredujú aj iní, sú ctižiadostiví ľudia.

Majte veľké ambície! Trénujte svoje ciele vpred a nahor! Usilujte sa o svoju osobnú dokonalosť, o dokonalosť svojej rodiny, o dokonalosť svojej práce, o dokonalosť svojich skutkov, o dokonalosť úloh, ktoré dostávate. Svätci vždy usilovali o najvyššie ciele. Nebáli sa čeliť námahe a stresu. Pohybovali sa. Pokračujte, pohnite sa aj vy! Spomeňte si na slová svätého Augustína: “Ak však povieš: “Stačí, to je údel”, potom si dokonca zahynul. Nezastavuj sa na ceste, neotáčaj sa a nevracaj sa späť, nezablúdi z cesty. Zastavíš sa, ak nepokračuješ ďalej; vrátiš sa, ak sa obrátiš späť k tomu, čo si už zanechal; zídeš z cesty, ak odpadneš. Chromý človek na ceste ide lepšie ako šprintér mimo cesty.” A dodáva: “Buď vždy nespokojný s tým, čo si, ak chceš dospieť k tomu, čo ešte nie si. Pretože tam, kde si spokojný sám so sebou, tam si aj uviazol. Vždy pridávajte, vždy kráčajte ďalej, vždy sa predierajte vpred.” Napredujete, alebo ste sa zastavili? Pros o pomoc Presvätú Pannu, Matku nádeje!

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

    “Modlitba nie je nič iné ako zjednotenie s Bohom. Keď je naše srdce čisté a zjednotené s Bohom, cítime v sebe radosť, sladkosť, ktorá opája, svetlo, ktoré nás oslňuje.” (sv. Ján Vianney)

    “K “áno” nasledovať Ježiša Krista patrí aj hodnota nechať sa spáliť ohňom jeho umučenia.” (Benedikt XVI.)

    “Ježišov krst je z jeho strany prijatím a inauguráciou jeho poslania trpiaceho Božieho služobníka. Dovoľuje, aby bol zaradený medzi hriešnikov; on je už “Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta” (Jn 1, 29). Už teraz očakáva “krst” svojej krvavej smrti. Už prichádza, aby “naplnil všetku spravodlivosť”, to znamená, že sa úplne podriaďuje Otcovej vôli: z lásky súhlasí s týmto krstom smrti na odpustenie našich hriechov.” (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 536)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie