Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“ Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“ A už sa ho nik neodvážil vypytovať. /Mk 12, 28b-34/

Podcast:

Zamyslenie:

Skúsenosť je pre človeka cenná škola, naučí nás, ako sa máme v budúcnosti správať. Ak máme s niekým zlú skúsenosť, budeme opatrní, aby nás znova neoklamal. Na druhej strane nás to môže limitovať. Pozeráme na druhých cez okuliare našej skúsenosti a preto si povieme, „všetci sú rovnakí.“ Hádžeme všetkých do jedného vreca. Pozeráme na druhých s predsudkami.

Za Ježišom prichádzali mnohí farizeji a zákonníci s otázkami, aby ho prichytili, že učí nesprávne a mohli ho potom obžalovať. Nečakali odpoveď, z ktorej by sa poučili, neprichádzali s otvoreným srdcom. Často to bola len provokácia. To mohlo Ježiša viesť k tomu, že si povie, všetci sú rovnakí, zlomyseľní a neúprimní.

V dnešnom evanjeliu sme počuli o tom, ako prichádza zákonník, ktorý však chce úprimne poznať Ježišov názor a pravdivú odpoveď. Pýta sa: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš mu odpovedal, tak ak to bolo vo svätom Písme. „To hlavné a najdôležitejšie prikázanie je: Milovať svojho Boha, druhé je: Milovať blížneho ako seba samého.“ /por. Mk 12; 30,31/

Zákonník bol spokojný s odpoveďou, pochválil Ježiša a vyjadril sa, že on to tiež tak chápe. Týmto ukázal, že on je iný. On sa nielen zaujíma o Ježišovu odpoveď, ale prejavuje aj „pochopenie“ toho, čo Ježiš povedal. Ježiš videl jeho úprimnosť, že on nechce provokovať, ale úprimne hľadá odpoveď. Preto mu povedal: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“ /Mk 12, 34/

Aby sme pochopili, čo nám Boh hovorí, musíme byť úprimní a otvorení. Otvorenosť si vyžaduje pokoru. Pokora je cnosť, ktorá je v rozpore s postojom „všetko viem, všetkému rozumiem“. Je to dispozícia mysle a srdca, ktoré počúva, čo Boh hovorí a s pokorou sa tejto pravde podriaďuje. Pokora nám umožňuje hľadať odpovede na najťažšie otázky v živote. Umožňuje nám obrátiť sa k jedinému zdroju pravdy, k samotnému Ježišovi Kristovi. Je to cesta k pochopeniu tajomstiev života, ktoré presahujú naše ľudské poznanie. Ak budem úprimne, s otvoreným srdcom a s pokorou prichádzať k Ježišovi, aj mne povie: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“ /Mk 12, 34/

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

Hľadám s úprimnosťou a pokorou odpovede na otázky života tým, že prichádzam s nimi v modlitbe k Ježišovi?

Moja úprimnosť sa prejaví v tom, že „jeho odpoveď“ prijmem.

Pane prosím, daj mi dar pokory, aby som sa vždy obracal na teba s každou otázkou.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie