Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK PO POPOLCOVEJ STREDE

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?!“ (Lk 9, 22-25)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes je prvý štvrtok Veľkého pôstu. Popol, ktorý nám včera Cirkev položila na čelo, je ešte čerstvý a uvádza nás do tohto svätého obdobia, štyridsaťdňovej cesty. Ježiš nás v evanjeliu učí dvom cestám: krížovej ceste, po ktorej musel kráčať on, a našej ceste, keď ho nasledujeme.

Jeho cesta je cestou kríža a smrti, ale aj jeho oslávenia: “Syn človeka musí veľmi trpieť a byť zavrhnutý…, byť zabitý a na tretí deň vzkriesený” (porov. Lk 9, 22). Cesta, ktorú musíme prejsť, sa v podstate nelíši od Ježišovej cesty a ukazuje nám, ako ho nasledovať: ” Kto chce ísť za mnou,…” (Lk 9, 23).

Prijímajúc svoj kríž, Ježiš nasledoval Otcovu vôľu; my ho tým, že berieme svoj kríž, sprevádzame na jeho krížovej ceste.

Ježišova cesta sa dá zhrnúť do troch slov: utrpenie, smrť, vzkriesenie. Aj naša cesta pozostáva z troch aspektov (dva postoje a podstata kresťanského povolania): Ak nezapierame seba a neberieme kríž, snažíme sa len potvrdiť seba a byť sami sebou, chceme si “zachrániť život”, ako hovorí Ježiš. Ale tým, že sa ho snažíme zachrániť, ho stratíme. Na druhej strane, ak sa nebudeme snažiť vyhnúť utrpeniu a krížu, kvôli Ježišovi si zachránime život. Je to paradox nasledovania Ježiša: Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?!“ (Lk 9, 25).

Tieto Pánove slová, ktorými sa končí dnešné evanjelium, otriasli srdcom svätého Ignáca a viedli k jeho obráteniu: “Čo keby som urobil to, čo urobil svätý František a čo urobil svätý Dominik?”. Kiež by tie isté slová pomohli aj nám obrátiť sa v tomto pôstnom období!

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

    “Neochvejne hľadajme Kristovu krv a pozrime sa, aká vzácna je pre Boha tá krv, ktorá, keď sa vyliala za našu spásu, postavila pred celý svet milosť pokánia.” (Svätý Klement Rímsky)

    “O kresťanskom živote nemôžeme uvažovať inak ako o tejto ceste, ktorú On prvý vykonal. Je to cesta pokory. Lebo kresťanský spôsob života bez kríža nie je v skutočnosti kresťanský, a ak je kríž krížom bez Ježiša, nie je kresťanský.” (J. M., M.) (František)

    “Obrátenie sa uskutočňuje v každodennom živote gestami zmierenia, starostlivosťou o chudobných, uplatňovaním a obhajovaním spravodlivosti a práva, (…) prijatím utrpenia, znášaním prenasledovania pre spravodlivosť. Vziať každý deň svoj kríž a nasledovať Ježiša je najistejšia cesta pokánia.” (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1435)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie