Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK PREMENENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK PREMENENIA PÁNA

Evanjelium:

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstať z mŕtvych“ (Mk 9,2-10)

Zamyslenie:

Dnes slávime sviatok Premenenia Pána. Aj my sme povolaní v duchu vystúpiť s Pánom na horu Tábor. Hora Tábor, podobne ako hora Sinaj, je miestom blízkosti Boha. Hora je v Písme miesto, kde možno dýchať čerstvý vzduch a tešiť sa z výhľadu na krásu prírody. Je to však zároveň aj miesto modlitby, kde sme v Pánovej spoločnosti, podobne ako apoštoli, alebo Mojžiš či Eliáš.

„Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil.“ (Mk 9.3) Táto skutočnosť symbolizuje očistenie Cirkvi. Peter povedal Ježišovi: „Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ (Mk 9, 5) Svätý Augustín krásne spomína, že Peter myslel na tri stánky, pretože ešte nepoznal súlad medzi Zákonom, Prorokmi a evanjeliom.

„Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!” (Mk 9,7). Premenenie nie je zmenou Ježiša, ale zjavením jeho božstva. Peter, Jakub a Ján kontemplujú Pánovo Božstvo a takto sa pripravujú na konfrontáciu so škandálom kríža. Premenenie je predzvesťou Pánovho Zmŕtvychvstania!

“Rabbi, dobre je nám tu.“ (Mk 9, 5). Premenenie nám pripomína, že radosti, ktoré Boh zasieva do nášho života, nie sú zážitkami, okolo ktorých by sa malo všetko točiť, ale sú skôr svetlami na našej životnej púti, ktoré nám ukazujú krásu Ježiša a vedú nás k tomu, aby sa on sám stal „zákonom“ a jeho slovo normou, radosťou a požehnaním nášho života. Z vrchu Premenenia treba zostúpiť do života a nasledovať Ježiša.

Nech nám Panna Mária pomáha intenzívne prežívať chvíle stretnutia s Pánom, aby sme ho s radosťou nasledovali každý deň, a nech nám pomáha počúvať a nasledovať Pána až po umučenie a kríž, aby sme mali účasť aj na jeho sláve.

Aplikácia:

Povedal som už niekedy Pánovi: Pane, dobre mi je pri tebe? Ak nie, čo mi v tom bráni?

Radosti, ktoré nám prináša viera, nás majú motivovať k životu služby a konania dobra. Je to  tak aj v mojom prípade?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie