Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. APOŠTOLA TOMÁŠA

Evanjelium:

Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili. (Jn 20,24-29)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime sviatok svätého Tomáša apoštola. Pri opise Ježišovho zjavenia sa apoštolom na Veľkonočnú nedeľu Ján evanjelista uvádza, že apoštol Tomáš tam nebol prítomný. Keď mu neskôr apoštoli povedali, že videli Pána, Tomáš odvetil: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím“ (Jn 20,25). Ježiš je však zhovievavý voči Tomášovi a o osem dní, keď sa opäť zjavuje učeníkom, hovorí Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ (Jn 20,27).

Tento postoj Pána nás môže viesť ku krátkej modlitbe: „Ježišu, aký si len dobrý voči Tomášovi. Ak ma niekedy uvidíš, že sa od Teba vzďaľujem, príď mi v ústrety, ako si išiel v ústrety Tomášovi a stretol si sa s ním.“ Ježišova milosrdná láska vedie učeníka k hlbokému vyznaniu viery: „Pán môj a Boh môj!“ Aké krásne sú tieto slová! Tomáš  ho nazýva „Pánom a Bohom“. V Ježišovi nevidí len mimoriadneho človeka, či veľkého proroka, ale svojho Pána a svojho Boha.

Ježiš mu potom pripomína čosi, čo je dôležité pre našu vieru v neho: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili“(Jn 20,28).

Ani my sme nevideli ukrižovaného a vzkrieseného Krista, ani sa nám nezjavil ako Tomášovi, či iným, ale predsa sme šťastní, že v neho môžeme veriť, na základe svedectva tých, čo nám priniesli vieru v neho.

Modlime sa modlitbu sv. Mikuláša z Flüe: „Pán môj a Boh môj, vezmi mi všetko, čo mi prekáža ísť k tebe! Pán môj a Boh môj, daj mi všetko, čo mi pomáha ísť k tebe! Pán môj a Boh môj, odpútaj ma odo mňa a daj, aby som celý patril tebe!“

Aplikácia:

  • Podľa tradície ohlasoval sv. Tomáš vieru na území terajšej Indie. Pomodlím sa za tamojších kresťanov.
  • Dnes poprosím Pána, aby rozmnožil moju vieru. 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie