Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA

Evanjelium:

Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“ Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“ Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“ Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“ Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela.“ Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“ Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“ (Jn 1,45-51)

Zamyslenie:

Dnes slávime sviatok svätého apoštola Bartolomeja. Evanjelista Ján tak živo rozpráva o jeho prvom stretnutí s Pánom, že je pre nás ľahké predstaviť si túto scénu. Je to dialóg medzi mladým a priamym srdcom, ktoré vzhliada k Bohu.

Ježiš sa náhodne stretáva s Filipom a hovorí mu: „Poď a nasleduj ma!“ Krátko nato Filip, nadšený zo stretnutia s Ježišom, vyhľadá svojho priateľa Natanaela a povie mu, že konečne našiel toho, o kom písal Mojžiš a proroci: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“

Odpoveď, ktorú dostáva, nie je nadšená, ale skôr skeptická: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Niečo podobné sa deje takmer všade. V každom meste alebo v každom mestečku je bežný postup, že sa človek prikláňa k názoru, že z ďalšieho mesta, či mestečka nemôže prísť nič, čo by stálo za to. Že práve tam sú všetci bezcenní. Ale Filip sa nenechá odradiť. A hoci sú priatelia, neponúka žiadne dodatočné vysvetlenie a len hovorí: „Poď a uvidíš!“ (Jn 1, 46). Nasleduje ho a od prvého okamihu, keď uvidí Ježiša, sa mu zjavuje aj jeho povolanie.

To, čo zdanlivo môže vyzerať ako číra náhoda, bolo nepochybne od dávna nastavené v Božích plánoch. Natanael určite nie je pre Ježiša neznámou osobou: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“ Akým figovníkom? Možno to bolo len Natanaelovo obľúbené miesto, kam chodieval, keď si chcel oddýchnuť, rozjímať, byť sám…

Na to, aby sme si uvedomili nekonečnú lásku Boha ku každému z nás, aby sme si naplno uvedomili, že nám klope na dvere, potrebujeme niekedy vonkajší hlas, priateľa, „Filipa“, ktorý nám povie „Poď a uvidíš!“ Niekoho, kto nás privedie na cestu. Ako hovorí svätý Josemária Escriva: „Nech hľadáte Krista, nech nájdete Krista, nech milujete Krista.“

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie