Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. BENEDIKTA, OPÁTA A PATRÓNA EURÓPY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BENEDIKTA, OPÁTA A PATRÓNA EURÓPY

Evanjelium:

Peter povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“ (Mt 19,27-29)

Podcast:

Zamyslenie:

Úryvok dnešného evanjelia na sviatok sv. Benedikta, nadväzuje na príbeh o boháčovi, ktorý sa obrátil na Ježiša s otázkou, čo má robiť, aby získal večný život.  Keď mu Ježiš povedal, aby zachovával prikázania, spýtal sa, ktoré prikázania má Ježiš na mysli. Ježiš vtedy uviedol 4., 5., 6., 7. a 8. prikázanie. Podstatné na nich je, že sa týkajú vzťahov s inými ľuďmi. Prikázania týkajúce sa vzťahov s Bohom sa nespomínajú. Muž povedal, že všetky tieto prikázania dodržiaval od mladosti. „Čo mi ešte chýba?“ spýtal sa. „Ak chceš byť dokonalý,“ povedal mu Ježiš, „choď, predaj všetko, čo máš, peniaze rozdaj chudobným, a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma.“ To bolo na bohatého muža priveľa. Odišiel hlboko sklamaný a smutný, pretože bol veľmi bohatý a bál sa urobiť tento krok dôvery.

Keď odišiel, Ježiš povedal svojim učeníkom, že pre boháča je ťažšie vojsť do Božieho kráľovstva ako pre ťavu prejsť uchom ihly. Keď to učeníci počuli, boli ohromení, pretože pre nich, rovnako ako pre vtedajšiu spoločnosť, bolo bohatstvo znakom Božieho požehnania. Ak už bohatí – čiže požehnaní Bohom – nemôžu byť spasení, kto vlastne môže byť spasený?

Potom sa spamätali a Peter, hovoriac v ich mene, povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ A Ježiš mu hovorí slová, ktoré sme počuli v dnešnom evanjeliu. Všetci, ktorí sú ochotní opustiť rodinu a majetok, aby nasledovali Ježiša, budú mnohonásobne odmenení – a to už v tomto živote. Nie je to len prázdny sľub. Ak človek niečo obetuje či daruje Bohu, môže si byť istý, že Boh sa vo svojej štedrosti zahanbiť nedá.

To všetko sa potvrdilo aj v živote sv. Benedikta a v jeho spôsobe mníšskeho života, ktorý opísal vo svojej Reguli, čiže pravidlách pre rehoľníkov. Mnohí mladí ľudia opustili svoje rodiny a materiálne zabezpečenie, aby nasledovali Ježiša ako benediktínski mnísi. Vstúpili do života v materiálnej jednoduchosti, ale aj do života v láskyplnom zabezpečení, kde každý prispieval k blahu ostatných.

Prvé čítanie z Knihy prísloví hovorí o ďalšej veľkej charakteristike benediktínskeho spôsobu života. Benediktínske kláštory sa stali centrami vzdelanosti a múdrosti, ktoré mali veľký vplyv na poznanie a kultúru Európy. „Pán dáva múdrosť, z jeho úst pochádza poznanie a rozumnosť. Statočným poskytuje ochranu, je štítom tým, čo žijú poctivo, dáva pozor na chodníky spravodlivosti a chráni cestu svätých.“

Tieto kláštory sú jasným signálom, že život v jednoduchosti nie je neplodným životom, ale životom, ktorý hlboko obohacuje nielen tých, ktorí v nich žijú, ale aj všetkých, na ktorých majú vplyv.  

Aplikácia:

  • Ak chce človek verne nasledovať Ježiša, musí byť slobodný od majetku. Ako je to v mojom prípade?
  • Presvedčil som sa už aj ja o tom, že keď som Bohu čosi daroval, vrátil mi to bohato aj s úrokmi? Aj dnes mu môžem niečo darovať, čo mi pomôže rásť v dôvere v neho. 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie