Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. BRIGITY, PATRÓNKY EURÓPY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BRIGITY, PATRÓNKY EURÓPY

Evanjelium:

Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. (Lk 2,36-38)

Zamyslenie:

Dnes slávime sviatok jednej z patróniek Európy, svätej Brigity. 23. júla 1373 v Ríme, keď kňaz slúžil v jej cele sv. omšu, práve pri slovách premenenia, zomrela.

Mala 70 rokov a zavŕšila svoj život plný vernosti Božím zámerom podobne ako prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova, ktorá: „Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami.

Život svätej Brigity je fascinujúci: bola dcéra, manželka, matka ôsmich detí, vdova, princezná a poradkyňa kráľov, viedla rehoľný život. Ale predovšetkým bola Ježišovou milovanou dcérou a nevestou. Ján Pavol II. ju zaradil medzi patrónky Európy. Rovnako ako Anna, aj Brigita slúžila svojmu Pánovi ako vydatá žena i ako vdova. Podobne ako Anna, aj ona uctievala svojho Pána dňom i nocou.

Boh sa jej zjavoval vo videniach a ona poslušne prijímala Božie plány. Bola verným nástrojom a mala veľký vplyv na obnovu Európy svojej doby. To je veľký príklad i pre nás. Boh sa v tomto smere spolieha na nás. Ak budeme jeho vernými nástrojmi, vykoná prostredníctvom nás veľké skutky. Počúvajme Boží hlas v tichu a v našej modlitbe. Vzdajme sa toľkých zbytočných a márnych vecí. Nech je naše bohatstvo a majetok len náš Pán. A nikdy nestrácajme túžbu milovať Boha každým dňom viac a rásť vo svätosti.

Modlíme sa spoločne so sv. Brigitou: „Požehnaný buď, môj Pán, Ježiš Kristus. Ty si vykúpil naše duše svojou drahocennou krvou a najsvätejšou smrťou a vo svojom milosrdenstve si ich vyviedol z vyhnanstva späť do večného života. Amen.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie