Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. BRIGITY, REHOĽNIČKY, PATRÓNKY EUROPY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BRIGITY, REHOĽNIČKY, PATRÓNKY EUROPY

Evanjelium:

Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. (Lk 2,36-38)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime sviatok patrónky Európy, svätej Brigity. Jedného horúceho rána, 23. júla 1373 v Ríme, keď Peter, predstavený Alvastry, slávil svätú omšu v jej cele, Brigita zomrela, keď sa kňaz pri pozdvihovaní hostie modlil: „do tvojich rúk, Pane, odovzdávam svojho ducha“.

Mala 70 rokov a zavŕšila svoj život plný vernosti Božím zámerom podobne ako prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, ktorá: „Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. “ (Lk 2, 36 – 37).

Život svätej Brigity je fascinujúci: dcéra, manželka, matka ôsmich detí, vdova, princezná a radkyňa kráľov, viedla rehoľný život, zakladateľka… Ale predovšetkým bola Ježišovou milovanou nevestou, ktorej zveril nebeské tajomstvá a zároveň ju uviedol do lásky zjavenej v jeho umučení. Ján Pavol II. ju zaradil medzi patrónky Európy. Tak ako Anna, aj Brigita slúžila svojmu Pánovi ako vydatá žena i ako vdova. Podobne ako Anna, aj ona uctievala svojho Pána dňom i nocou. Boh sa zjavoval v jej videniach a ona poslušne prijímala Božie plány. Bola verným nástrojom a mala veľký vplyv na obnovu Európy. Aj my dnes dúfame, že Európa bude konečne oslobodená od otroctva a jej kresťanská krv bude môcť opäť zažiariť. Boh sa v tomto smere spolieha na nás. Ak budeme jeho vernými nástrojmi, uskutoční prostredníctvom nás veľké činy. Počúvajme Boží hlas v tichu a v osobnej modlitbe. Vzdajme sa toľkých zbytočných a márnych vecí. Nech je naše bohatstvo a majetok len náš Pán. A nikdy nestrácajme ilúziu milovať Boha a každým dňom viac a rásť vo svätosti.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie