Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. JAKUBA, APOŠTOLA

Podcast:

Evanjelium:

„K Ježišovi pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila. On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“ Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“ (Mt 20,20-28)

Zamyslenie:

Dnešný úryvok evanjelia rozpráva o epizóde, ktorá nás stavia pred situáciu, ktorá nie je v rôznych kresťanských spoločenstvách ničím výnimočným. Ján a Jakub, totiž veľmi veľkodušne opustili svoje domácnosti a siete, aby nasledovali Ježiša Krista. Počuli, ako Pán ohlasuje kráľovstvo a ponúka večný život, ale stále nechápu rozmer nového života, ktorý im Pán predkladá. Práve preto ich matka požiada o niečo, čo je síce dosť dobré, ale čo nepresahuje obyčajné ľudské ambície: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.

Podobne aj my počúvame Pána a nasledujeme ho ako prví učeníci, ale nie vždy úplne chápeme jeho posolstvo. Niekedy sa potom v Cirkvi riadime svojimi osobnými záujmami a ambíciami. Zabúdame, že keď prijímame Pána, musíme sa mu úplne a s plnou dôverou odovzdať. Že nemôžeme pomýšľať na získanie slávy bez toho, aby sme neprijali kríž. Odpoveď, ktorú nám Ježiš dáva, tá kladie dôraz práve na tento aspekt: aby sme mali účasť na jeho kráľovstve – dôležité je piť z toho istého „kalicha“. To znamená, byť pripravení a ochotní dať vlastný život z lásky k Bohu a venovať sa službe bratom s rovnakým milosrdným postojom, aký prejavil Ježiš. Pápež František vo svojej prvej homílii zdôraznil, že ak chceme nasledovať Ježiša, musíme niesť svoj kríž, pretože „keď putujeme bez kríža, keď vyznávame Krista bez kríža, nie sme Pánovými učeníkmi.“

Z toho vyplýva, že nasledovanie Krista si od nás vyžaduje veľkú pokoru. Od minúty nášho krstu sme povolaní byť jeho svedkami, aby sme premenili svet. Túto premenu však dosiahneme len vtedy, ak budeme schopní byť služobníkmi našich bratov, s duchom veľkej štedrosti a sebadarovania, ale vždy radostní, pretože nasledujeme a sprítomňujeme Pána.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

  • Lebo vy, hovorí, mi hovoríte o cti a korunách, ale ja vám o bojoch a námahách. Lebo nie je čas na odmeny.“ (sv. Ján Zlatoústy)
  • Pokušenie kresťanstva bez kríža, polovičatej Cirkvi, ktorá nechce dôjsť tam, kam chce Otec, je pokušením triumfalizmu. Chceme dnešný triumf bez toho, aby sme išli na kríž, svetský triumf, rozumný triumf.“ (pápež František)
  • Kristovo vykúpenie spočíva v tom, že prišiel „položiť svoj život ako výkupné za mnohých“, to znamená, že „miloval svojich… do krajnosti“, aby boli vykúpení „zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch.“ (KKC 622)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie