Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

Evanjelium:

„Prvého dňa v týždni bežala Mária Magdaléna a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“ Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril.“ (Jn 20,2-8)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa liturgiou slávi sviatok svätého Jána, apoštola a evanjelistu. Prvý deň po Vianociach Cirkev slávi deň svätého Štefana, prvého mučeníka kresťanskej viery. A nasledujúci deň je sviatok svätého Jána. Svätý Ján je ten, ktorý lepšie a najhlbšie pochopil tajomstvo vteleného Slova. Ján bol úplne prvým „teológom“ a najlepším príkladom pre všetkých ostatných skutočných teológov. Dnešný navrhovaný úryvok z jeho evanjelia nám pomáha uvažovať o Vianociach z perspektívy Pánovho zmŕtvychvstania. Keď totiž Ján prišiel k prázdnemu hrobu, „videl a uveril“. Dôverujúc svedectvu apoštolov, každé Vianoce sme podnecovaní k tomu, aby sme aj my „videli a uverili“.

Tie isté slová „vidieť a veriť“ môžeme nájsť aj v súvislosti s Ježišovým narodením. Ján, tlačený intuíciou svojho srdca, vidí viac, ako v tom čase fyzické oči vidieť môžu. V skutočnosti verí bez toho, aby „ešte videl“ Krista a dostáva sa mu pochvaly od tých, „ktorí ma nevideli, a predsa veria“.

Peter a Ján „bežia“ spolu k hrobu, ale text hovorí, že Ján predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Zdá sa, že túžba byť opäť po boku toho, ktorého miloval bola silnejšia ako túžba byť fyzicky vedľa Petra, ktorý však tým, že ho počká a dovolí mu ako prvému vstúpiť do hrobu, nestráca svoj primát, ale je mu potvrdený. Je to však jeho horlivé srdce, Jánova vášnivá láska, ktorá ho pobáda „bežať“ a „predbiehať sa“. A je to jasná výzva pre nás, aby sme rovnako žili svoju vieru s takou vrúcnou túžbou vidieť vzkriesenie.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie