Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. MATEJA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MATEJA, APOŠTOLA

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájomJn 15,9-17.

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes si v Cirkvi pripomíname deň, keď si apoštoli vybrali jedného z Ježišových učeníkov, Mateja, aby nahradil Judáša Iškariotského. Svätý Ján Chryzostom v jednej zo svojich homílií celkom trefne poznamenáva: „Keď sa rozhoduje o osobách, ktoré majú niesť určitú zodpovednosť, dochádza aj k rivalite a diskusiám… A je pravdou, že často sú tieto dôležité diskusie a následné rozhodnutia nepríjemné. Svätý Peter sa však vyhýba možnej závisti, ktorá by mohla z voľby vzísť a ponecháva rozhodnutie na Pána prostredníctvom lósu.

V dnešnom evanjeliu nám Pán hovorí o radosti, ktorú by mali mať jeho učeníci: …aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná (Jn 15,11). A iste, kresťan, podobne ako Matej, môže žiť šťastne, s pokojom a radosťou, ak bude rôzne životné udalosti prijímať v milosti Božieho syna; v opačnom prípade ho budú stŕhať a pokúšať rôzne falošné mrzutosti, hlúpa závisť či rôzne predsudky. Radosť a pokoj sú vždy ovocím nášho apoštolského nasadenia a zápasu o svätosť. Sú logickým i nadprirodzeným výsledkom našej lásky k Bohu a služby blížnym. Romano Guardini píše: „Zdroj radosti je potrebné hľadať v najhlbšom vnútri človeka (…). Tam prebýva Boh. Vtedy naša radosť rastie a ožaruje nás.

Keď sa cítime nešťastní, skúsme sa modliť so svätým Tomášom Morom: „Pane, daj mi zmysel pre humor a nájdem v živote šťastie a budem na osoh aj druhým“. A nezabúdajme, ani na prosbu svätej Terézie z Avily: „Pane, zachráň ma od týchto zachmúrených svätcov, lebo smutný svätec je žalostný svätec”.

Priatelia, prajem Vám pokoj a radosť počas dnešného dňa.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie