Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. ONDREJA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ONDREJA, APOŠTOLA

Ježišovi by sme nemali povedať: „potom“, „neskôr“, či „teraz nemám čas“…

Evanjelium:

Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.“ Mt 4,18-22

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes je deň svätého Ondreja apoštola. Je to slávnosť, ktorá sa slávi slávnostným spôsobom medzi východnými pravoslávnymi kresťanmi. Bol jedným z dvoch mladých mužov, ktorí sa stretli s Ježišom pri rieke Jordán a viedli s ním dlhý rozhovor. Najprv našiel svojho vlastného brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša.“ a priviedol ho k Ježišovi. Krátko nato Ježiš nazval týchto dvoch rybárov bratmi, ako čítame v dnešnom evanjeliu: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.

V tej istej dedine žili aj ďalší dvaja bratia, Jakub a Ján, priatelia a kamaráti prvých dvoch a rovnako ako oni, boli rybári. Aj ich Ježiš pozval, aby ho nasledovali. Je pekné vidieť, ako všetko opúšťajú a nasledujú ho „hneď“. Ježišovi by sme nemali povedať: „potom“, „neskôr“, či „teraz nemám čas“…

Každého z nás – všetkých kresťanov – Ježiš tiež každý deň žiada, aby sme mu dali do služby všetko, čo sme a čo máme – to znamená všetko zanechať, nemať nič vlastné -, aby sme sa, prežívajúc s ním svoje pracovné a rodinné povinnosti, stali „rybármi ľudí“.

Čo to znamená byť „rybárom ľudí?“ Peknou odpoveďou by mohol byť komentár svätého Jána Zlatoústeho. Tento otec a učiteľ Cirkvi hovorí, že Ondrej nevedel svojmu bratovi Petrovi vysvetliť, kto je Ježiš, a preto ho „priviedol k samotnému zdroju svetla“, teda k Ježišovi Kristovi. „Loviť ľudí“ znamená pomáhať všetkým okolo nás, v našej rodine a v našej práci, ukázať Krista, ktorý je jediným svetlom pre našu cestu.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.


Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie