Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. RAIMUNDA NONNATA

Evanjelium:

Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ Vtedy mu spravodliví povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?“ Kráľ im odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,31-40)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes si pripomíname svätca, ktorého narodenie nám všetkým kladie otázky. Je to svätý Raymond Nonnatus (1204-1240). Tradícia ho v skutočnosti nazýva Nonnatus: (t. j. nenarodený), pretože bol vytiahnutý z tela svojej matky – zosnulej z predchádzajúceho dňa – pomocou rezného nástroja (obdoba cisárskeho rezu). Z duchovného hľadiska sme vlastne všetci „nenarodení,“ kým neprijmeme krst, sviatosť znovuzrodenia.“

Prekvapuje nás zvláštna okolnosť tohto svätca a ukazuje sa, že v našich dňoch je veľa „nenarodených detí.“ Nehovoriac o pohrome potratov: koľko nenarodených detí! Tisíce, každý rok! (Už jedno by bolo priveľa!). Bože, zmiluj sa nad nami! a my ho zverujeme do jeho rúk, lebo „všetky národy budú privedené pred neho a ako pastier oddelí ovce od kôz“ (Mt 25, 32), to znamená, že rozozná srdce každého z nich.

Ako mladý muž, vo veku 21 rokov, sa Raymond dopočul o Petrovi Nolascovi, zakladateľovi Rádu Panny Márie Milosrdnej, a vstúpil do tejto kongregácie, známej aj ako Mercedariáni. Ich poslaním bolo vykúpiť kresťanských zajatcov z rúk moslimov. Svätý Rajmund odcestoval do Afriky, kde sa venoval úlohe kázať, utešovať, uzdravovať a sprevádzať zajatcov berberských pirátov, dokonca sa ponúkol ako rukojemník za oslobodenie niektorých z nich. Ježišove slová sa dajú veľmi dobre aplikovať na dnešného svätca: „Bol som cudzincom, a prijali ste ma (…); bol som chorý, a navštívili ste ma; vo väzení, a prišli ste ma navštíviť“ (Mt 25, 35 – 36).

To všetko sa môže zdať ako vec z inej doby. Ale či nie sme na našich „predmestiach“ obklopení zajatcami všetkého druhu? Chorí ľudia, vyvrheli, otroci drog… Nie, to nie sú veci minulosti. „Vždy budete mať medzi sebou chudobných“ (Jn 12, 8). A Zmŕtvychvstalý Pán je prítomný medzi nami, takže aj nám môže povedať: „Kedykoľvek ste to urobili týmto maličkým, ktorí sú mojimi bratmi a sestrami, mne ste to urobili“ (Mt 24, 40).

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie