Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. (Mt 10, 17-22)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes Cirkev slávi sviatok svojho prvého mučeníka, diakona svätého Štefana. Niekedy sa zdá, že evanjelium je dosť mätúce. Ešte včera vyvolávalo radosť a šťastie z narodenia malého Ježiša: „Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.“ (Lk 2, 20). Dnes nás naopak upozorňuje na blížiace sa nebezpečenstvo: „Chráňte sa ľudí; lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach“ (Mt 10, 17). Tí, ktorí sú svedkami radosti z Kristovho narodenia ako pastieri, musia byť rovnako udatní ako Štefan pri ohlasovaní smrti a zmŕtvychvstania Dieťaťa večného života.

Ten istý Duch, ktorý zatienil Máriu, panenskú matku, aby ohlasovala Boží plán spásy, ten istý Duch, ktorý zostúpil na apoštolov a dodal im odvahu, aby začali ohlasovať Dobrú novinu – evanjelium – po celom svete, je Duch, ktorý dal silu tomu chlapcovi, aby sa pohádal s kňazmi v synagóge, ktorí „neboli schopní čeliť múdrosti a Duchu, ktorým hovoril“ (Sk 6, 10).

Svätý Štefan bol mučeníkom už za života. Mučeník znamená „svedok“. A kvôli spôsobu, akým zomrel, bol aj mučeníkom. Za života počúval slová svojho Majstra: „Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať.“ (Mt 10, 19). „Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha“ (Sk 7, 55). Štefan videl toto videnie a vydal svedectvo. Tak aj dnešní kresťania by mali byť svedkami Ježiša Krista očami viery, nebojácne ho ohlasovať jasným jazykom a odvážne konať.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie