Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA

Chráňte sa ľudí; lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť; ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

Mt 10,17-22

Zamyslenie:

Práve keď sme si vychutnali hlbokú skúsenosť narodenia Ježiša, zmenila sa celá liturgická scenéria. Mohli by sme si myslieť, že oslava mučeníctva vôbec nepatrí k vianociam…, ale mučeníctvo svätého Štefana, ktorého si ctíme ako prvomučeníka, priamo spadá do teológie Vteleného Božieho Syna. Ježiš prišiel na tento svet, aby za nás vylial svoju Krv. A Štefan bol prvý, kto vylial svoju krv za Ježiša. V tomto evanjeliu sám Ježiš ohlasuje: „...lebo vás vydajú súdom… …aby ste vydali svedectvo“ (Mt 10, 17/18). Byť mučeníkom znamená byť svedkom.

Toto svedectvo v slove i v skutku je dané vďaka sile Ducha Svätého: „Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás…“ (porov. Mt 10; 19). Ako môžeme čítať v siedmej kapitole Skutkov apoštolov Štefan, ktorý bol predvedený pred súd, prednáša vynikajúcu reč skrz Starý zákon, a ukazuje, že všetko sa spája v Novom zákone, v osobe Ježiša Krista. Čokoľvek bolo oznámené prorokmi, sa plní práve v Ježišovi.

V rozprávaní o Štefanovom mučeníctve môžeme nájsť krásnu trojičnú narážku: „Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha” (Sk 7,55). Jeho skúsenosť bola ako ochutnávka slávy v nebi. A Štefan zomiera rovnako ako Ježiš, keď odpustil tým, ktorí ho umučili: „Pane, nezapočítaj im tento hriech.“ (Sk 7,60); povedal slová svojho Majstra: „Otče, odpusť im, že nevedia, čo robia.“ (Lk 23,34)

Požiadajme
tohto mučeníka, aby nám vyprosil milosť žiť ako on, aby sme boli plní Ducha
Svätého, aby sme tým, že uprieme svoj pohľad do neba, mohli vidieť Ježiša po
Božej pravici. Táto skúsenosť nám umožní užiť si nebo, kým sme ešte na zemi.

Aplikácia:

Vo chvíľke ticha odpustím všetkým, ktorí mi v živote ublížili.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie