Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŽA, PATRÓNKY EUROPY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŽA, PATRÓNKY EUROPY

Evanjelium:

Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. (Mt 10,28-33)

Zamyslenie:

Dnes slávime sviatok svätej Terézie Benedikty od Kríža, Edity Steinovej, patrónky Európy. S odvahou prežila svoju konverziu zo židovstva do Katolíckej cirkvi a statočne čelila aj svojej mučeníckej smrti počas druhej svetovej vojny. Pri rôznych príležitostiach sa v evanjeliu spomína slovné spojenie „Nebojte sa!“, väčšinou vo veľmi výnimočných chvíľach.

Tento výraz je pozitívnym povzbudením. Matúšove predchádzajúce texty nám ukazujú, že misia učeníkov sa nezaobíde bez ťažkostí a prenasledovania. Dnešný text je skôr výzvou k pravej nádeji. Skutočný učeník musí byť odvážny a nebojácny.

Za týmito slovami môžeme nájsť to, čo Cirkev sformulovala pod názvom „Svätá bázeň pred Pánom“, ktorá je jedným zo siedmich darov Ducha Svätého. Dnešné evanjelium predstavuje niektoré charakteristiky tohto daru. Bázeň pred Pánom nás pobáda, aby sme vzťah s Bohom prežívali s úctou, s dôverou a zodpovednosťou.

Pravý učeník žije povzbudený vzťahom s Otcom, ktorý však má zmysel len vtedy, ak je skutočný.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie