Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA

Evanjelium:

Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ (Jn 20,24-29)

Podcast:

Zamyslenie:

Cirkev dnes slávi sviatok sv. Tomáša. Po opise Ježišovho zjavenia vo Veľkonočnú nedeľu nám evanjelista Ján hovorí, že apoštol Tomáš nebol s nimi a keď mu apoštoli, ktorí videli Pána, svedčili o ňom, Tomáš odpovedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ (Jn 20,25).

Ježiš preukazuje Tomášovi láskavosť a prichádza, aby sa s ním stretol. O osem dní sa Ježiš znova zjavuje a hovorí Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ (Jn 20,27).

Ježišu, ty si taký láskavý! Ak by si niekedy videl, že sa vzďaľujem od teba, príď sa stretnúť so mnou, ako si sa prišiel stretnúť s Tomášom. Tomáš vtedy zareagoval slovami: „Pán môj a Boh môj!“ (Jn 20,28). Aké krásne sú tieto slová! Tomáš ho nazýva „Pánom“ a „Bohom“. Tak vyjadruje vieru v Ježišovo božstvo. Keď vidí zmŕtvychvstalého Ježiša, Tomáš vidí nielen človeka Ježiša, ale aj svojho Boha a Pána.

Ježiš ho napomína a žiada ho, aby nebol neveriaci, ale veriaci a dodáva: „Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ (Jn 20,28). My sme nevideli ukrižovaného, ani zmŕtvychvstalého Krista, ani sa nám nezjavil, ale sme blažení, lebo veríme v Ježiša Krista, ktorý pre nás zomrel a vstal z mŕtvych.

A tak sa modlime: „Môj Pán a môj Boh, osloboď ma od všetkého, čo ma vzďaľuje od teba. Môj Pán a môj Boh, daj mi všetko, čo ma privádza bližšie k tebe. Môj Pán a môj Boh, pomôž mi odpútať sa od seba, aby som sa ti mohol dať úplne.“ (sv. Mikuláš z Flüe).

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • „On [Tomáš] videl a dotkol sa človeka, a vyznal Boha, ktorého ani nevidel, ani sa ho nedotkol; ale skrze to, čo videl a čoho sa dotkol, odvrhol ďaleko od seba akúkoľvek pochybnosť a uveril v toho druhého.“ (sv. Augustín)
  • „Prípad apoštola Tomáša je pre nás dôležitý prinajmenšom z troch dôvodov: za prvé, lebo nás potešuje v našej neistote; po druhé, lebo nám ukazuje, že každá pochybnosť nás môže priviesť k výsledku, ktorý je jasnejší ako akákoľvek pochybnosť; a napokon, lebo slová, ktoré mu Ježiš povedal, nám pripomínajú aký je pravý zmysel zrelej viery a povzbudzujú nás, aby sme napriek ťažkostiam vytrvali na našej ceste zrastania s ním.“ (pápež Benedikt XVI.)
  • „Ba aj keď sú učeníci postavení zoči-voči skutočnosti zmŕtvychvstalého Ježiša, ešte pochybujú, také sa im to zdá nemožné. Nazdávajú sa, že vidia ducha. „Stále tomu od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili“ (Lk 24, 41). Tomáš zakúsi takú istú skúšku pochybnosti. Dokonca aj pri poslednom zjavení v Galilei, o ktorom hovorí Matúš, „niektorí pochybovali“ (Mt 28, 17). Preto domnienka, že zmŕtvychvstanie bolo iba „výplodom“ viery (alebo ľahkovernosti) apoštolov, je neopodstatnená. Práve naopak, ich viera v zmŕtvychvstanie sa zrodila – pôsobením Božej milosti – z toho, že priamo zažili skutočnosť zmŕtvychvstalého Ježiša.“ (Mt 5, 48). (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 644)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie