Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SVÄTÉHO MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÉHO MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

Evanjelium:

Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.‘ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ (Mt 9, 9-13)

Podcast:

Zamyslenie:

Matúšovi pravdepodobne prechádzali mysľou mnohé veci, keď videl Ježiša prechádzať okolo. Predstavme si takýto vnútorný monológ: „Ó, nie, pozerá sa priamo na mňa. Už som o Ježišovi toľko počul. Vraj dokáže uzdraviť všetky choroby a dokonca vyháňa démonov. Nekladie si servítku pred ústa a pomenúva veci pravým menom. Dokonca som počul, že uzdravil stotníkovho sluhu.

Cítim, že som kdesi uviazol. Musím vybrať dosť daní pre Rimanov, aby moju prácu nedali niekomu inému, ale musím predsa vyzbierať niečo aj pre seba, nie? A ak nebudem dosť tvrdý, iní mýtnici ma zruinujú. Nikto neplatí dane rád. Je to vec Rimanov, no ja som ten, kto je na očiach, preto ma moji krajania nenávidia. Náboženskí vodcovia si myslia, že som nečistý, pretože pracujem pre Rimanov a robím s ich peniazmi. Len s námahou si udržiavam aspoň nejakú sebaúctu.

Priznávam, že som na Ježiša zvedavý, ale mám veľa práce. No predsa nedokážem odtrhnúť oči a pokračovať vo svojom počítaní. Tie jeho oči! Akoby sa pozeral priamo do všetkého toho zmätku vo mne. Akoby vedel, že som z tohto všetkého unavený a znechutený, no aj príliš slabý na to, aby som sa vydal iným smerom.

Keď sa Ježiš takto na mňa pozerá, padá všetka moja pretvárka. Cítim sa taký prázdny. Život nemôže byť len o tomto. Musí existovať niečo viac, niečo, čo by bolo hodné obety celého môjho života.

Chystá sa niečo povedať!

,Nasleduj ma. Veď to hovorí mne! Ako silno tie dve slová znejú v mojom srdci. Toto je odpoveď, ktorú som hľadal! Opustím svoje účtovné knihy a svoje zisky a pôjdem s ním.

Určite sú aj iní, ktorí sa cítia rovnako ako ja. Rád by som pozval ďalších vyberačov daní na obed do svojho domu. Už viac nie sme rivalmi. Chcem len, aby aj oni stretli tohto muža, ktorý mi videl priamo do srdca!“

Možno aj ty dnes sedíš na svojej „mýtnici“. Zdvihni hlavu a dovoľ Ježišovi, aby sa ti pozrel do srdca. On pozná tvoju únavu a zmätok. Ponúka ti miesto pri budovaní kráľovstva, ktoré potrvá naveky.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie