Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SVÄTÝCH ARCHANJELOV MICHALA, GABRIELA A RAFAELA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÝCH ARCHANJELOV  MICHALA, GABRIELA A RAFAELA

Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“ Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“ Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“ Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“ Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“
Jn 1, 47-51

Zamyslenie:

Slávime dnes sviatok svätých archanjelov: Michala, Gabriela a Rafaela.
Sám Kristus apoštolom, ale i nám, hovorí o ich prítomnosti a ich
vzťahu k nemu. Anjeli sú v nebeskej sláve, kde večne vyzdvihujú a oslavujú
Syna človeka, ktorý je Božím synom. Obklopujú ho a sú mu neustále k službám.

Spomínané, v dnešnom evanjeliu,
„vystupovanie a zostupovanie“ nám pripomína epizódu z Biblie o  patriarchovi Jakubovi, ktorý, keď spal na
svojej ceste do obydlia svojich predkov (Mezopotámie), mal videnie anjelov
„zostupujúcich a vystupujúcich“ tajomným rebríkom, ktorý siahal zo zeme do
neba, čím Boh s ním obnovil slávne sľuby, ktoré dal Abrahámovi a Izákovi.

My sme dnes pozvaní všimnúť si osobitný
vzťah medzi božskou komunikáciou, teda zjavením Božej vôle a aktívnou
prítomnosťou a činnosťou  archanjelov.

Svätí Gabriel, Michael a Rafael
sa v Biblii objavujú ako svedkovia, ktorý majú vyjaviť Boží úmysel.  Preto sa nazývajú „archanjeli“, čo znamená
kniežatá anjelov, pretože oni sú vysielaní na najväčšie misie.

Gabriel je poslaný, aby oznámil
Najsvätejšej Panne Márii panenské počatie Božieho Syna (porov. Lk 1,28-30).
Michal bojuje proti vzbúreným anjelom, ktorí sú vyhnaní z neba (porov. Zjv 12).
Ohlasuje tak tajomstvo svojej božskej spravodlivosti, ktorá sa uplatňuje aj
proti týmto vzbúreným anjelom, a zároveň nás uisťuje o svojom víťazstve – a
tiež našom – nad Zlom. Rafael sprevádza mladého Tobiáša, chráni ho a radí mu a
nakoniec uzdraví jeho otca (porov. Tob). Takto sa nám hovorí o prítomnosti
anjelov po boku každého z nás: anjela, ktorého voláme Anjel strážny.

Naučme sa z tejto slávnosti
archanjelov „vystupujúcich a zostupujúcich“ na Syna človeka, že oni slúžia
Bohu, a v tejto jeho službe slúžia i nám. Oslavujú Najsvätejšiu
Trojicu a robia to tým, že nám slúžia. A následne si uvedomme, koľko oddanosti a vďačnosti
im dlžíme.

Aplikácia:

  • Modlím sa k Archanjelovi Michalovi pri boji s pokušením?
  • Snažím sa byť verný Bohu tak, ako sú mu verní Archanjeli?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie