Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SVÄTÝCH NEVINIATOK, MUČENÍKOV

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÝCH NEVINIATOK, MUČENÍKOV

Evanjelium:

Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“ Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: „V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.“ (Mt 2, 13-18)

Podcast:

Zamyslenie:

Slávime dnes sviatok svätých neviniatok, mučeníkov. V rámci vianočných osláv nemôžeme ignorovať posolstvo, ktoré nám chce dnešná liturgia povedať. Môžeme si v evanjeliu všimnúť dva dôležité akcenty. V prvom rade je to dispozícia svätého Jozefa spolupracovať na Božom pláne. A na druhej strane je to zlo, nespravodlivosť, ktorú vo svojom živote často nachádzame, vyjadrenú v tomto prípade mučeníctvom týchto nevinných detí. To všetko si vyžaduje osobný a sociálny prístup a reakciu. Zastavme sa dnes pri prvom bode. Svätý Jozef nám ponúka veľmi jasné a pohotové svedectvo ako pristupovať k Božiemu volaniu. Môžeme sa s ním stotožniť, keď sa máme v ťažkých chvíľach nášho života rozhodovať z vlastnej viery: „Jozef vstal, vzal dieťa a jeho matku a odišiel v noci do Egypta“ (Mt 2, 14). Naša viera v Boha zahŕňa náš vlastný život. Prebudí nás, to znamená, že nás plne upozorníme na to, čo sa deje okolo nás, pretože – dosť často – je to miestom, kde s nami hovorí Boh. Núti nás vziať si dieťa a jeho matku- to znamená, že Boh je nám blízko, je naším spoločníkom na ceste, a posilňuje sa naša vieru, nádej a láska. A núti nás odísť v noci do Egypta, to znamená, pozýva nás, aby sme sa nebáli vlastného života, ktorý je často plný tieňov, ktoré je príliš ťažké osvetliť.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie