Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 1. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine. (Mk 1, 21-28)

Zamyslenie:

Človek, s ktorým sa Ježiš stretáva v dnešnom evanjeliu, je chorý v dôsledku ovládnutia zlým duchom a hriechom. Zlý duch dokázal a dokáže ovládnuť človeka, lebo človek je poznačený dedičným hriechom, jeho následkami a potom osobnými hriechmi. Ježiš zlému duchu hovorí: „Mlč a vyjdi z neho!“ (Mk 1,25). Kristus takto vchádza do hlbín človeka, ktoré dovtedy boli pre človeka neznáme. Sú to hlbiny, v ktorých sa šikovne skrýva pred jasným pohľadom zlo, hriech a nečistota. Skrýva sa pred Božím svetlom, Božou pravdou. Ježiš o tejto skrytosti zla vie veľmi dobre a pozná ju veľmi dôkladne. A on – Boží svätý, sa nebojí tejto skutočnosti a prikazuje zlému duchu, aby už neničil tohto človeka.

Odkrytie hlbín, ktoré sa skrývajú
v každom z nás vyžaduje veľkú dávku odvahy a hlavne Božej milosti. Každý sám a osobne
musí zostúpiť do svojho vnútra, aby sme tak dovolili vstúpiť svetlu, Božiemu
svetlu, aby nás mohlo uzdraviť. Pre zlo je veľmi prirodzené, že sa skrýva pred
svetlom. Nechce pripustiť svetlo, lebo by mu muselo ustúpiť. Veď je prirodzené,
že v tmavej miestnosti, do ktorej prenikne svetlo sa zmocňuje priestoru svetlo
a nezostáva tam tma. Pokúsme si dnes zodpovedať na otázku: akým spôsobom ja púšťam
do svojho života svetlo? Alebo: čo robím preto, aby Kristovo svetlo vstúpilo do
mojej temnoty?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie