Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prostredníctvom kríža sa napĺňajú všetky tajomstvá, ktoré prispievajú k našej spáse .

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci. Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!““ (Mt 7,6.12-14)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám Ježiš dáva tri dôležité odporúčania. My sa však budeme venovať poslednému z nich: „Vchádzajte tesnou bránou“, aby ste dosiahli plnosť Života a boli vždy šťastní, a zároveň sa vyhli večnému zatrateniu.

Ak sa pozrieme okolo seba, ľahko zistíme, že všetky dôležité veci majú nejakú cenu. Často vysokú cenu. Sú hodnotné. I vykúpenie. Má cenu kríža. Života. Ježiša. Cenu Ježišovho života. Ako múdro hovoril sv. Ján Chryzostom: „Prostredníctvom kríža sa napĺňajú všetky tajomstvá, ktoré prispievajú k našej spáse“.

To všetko je v rozpore s našou padajúcou ľudskou prirodzenosťou, hoci bola vykúpená. Z tohto dôvodu budeme musieť okrem toho, že čelíme svojim prirodzeným sklonom, ísť proti prúdu materializmu a nekontrolovateľnosti pôžitkárstva, vďaka čomu túžime zakaždým získať viac a viac, aby sme si mohli užívať maximálny pôžitok.

Keď nasledujeme Ježiša, ktorý povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto ma nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“, uvedomíme si, že evanjelium nás neodsudzuje na nudný a nešťastný život v tme, ale naopak, sľubuje a dáva nám pravé šťastie. Stačí si prečítať blahoslavenstvá a pozrieť sa na tých, ktorí, keď vošli úzkou bránou, boli veľmi šťastní a urobili šťastnými aj iných. Získali, za to, že uverili a čakali na Toho, ktorý nás nikdy nesklame, odmenu v sile v sebazapieraní. Je to úzka cesta. Je to každodenná snaha premieňať svoje srdce. Je to túžba zanechať staré a zlé, i keď lákavé a hľadať i nachádzať nové, dobré, to, čo vedie k Pánovi. Do večnosti. Lebo to je cieľ.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie