Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 14. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

„Ježišovi priviedli nemého človeka, posadnutého zlým duchom. On zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli: „Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo.“ Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.““ Mt 9,32-38

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes evanjelium hovorí o mužovi, ktorý bol nemý, lebo bol posadnutý, a o tom, ako jeho uzdravenie vyvolalo rôzne reakcie medzi zástupom a farizejmi, ktorí to tvárou v tvár ohromným dôkazom, ktoré nikto nemohol poprieť, pripisovali diabolským silám: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ Namiesto toho zástup žasne: „Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo.“ Svätý Ján Zlatoústy pri zmienke o tomto úryvku hovorí: „Farizejom skutočne vadilo, že zástupy považujú Ježiša za nadradeného nielen nad tými, čo vtedy existovali, ale nad všetkými, čo kedy existovali.“
Ježiš sa neobával nevraživosti farizejov, zostal verný svojmu poslaniu. Navyše, keď čelil dôkazom, že vodcovia Izraela namiesto toho, aby sa starali o stádo a pásli ho, zvádzajú ho na scestie, zľutoval sa nad týmito unavenými a skleslými zástupmi, ako nad ovcami bez pastiera. Zástupy sú vďačné za dobré vedenie a túžia po ňom.
Čo nám to môže pripomenúť? No, napríklad návštevy svätého Jána Pavla II. na mnohých rôznych miestach sveta. Zhromaždil okolo seba obrovské zástupy ľudí, ktorí počúvali jeho slová, najmä mládež. Svätý Josemaria Escriva napísal: „Ak by sme boli dôslední v našej viere, keď sa pozeráme okolo seba a uvažujeme o svete a jeho dejinách, nemohli by sme sa vyhnúť tomu, aby sme vo vlastnom srdci nepociťovali tie isté pocity, ktoré naplnili srdce nášho Pána.“ To by nás priviedlo k veľmi veľkorysej apoštolskej úlohe. Ale disproporcia medzi zástupmi čakajúcimi na ohlasovanie radostnej zvesti o Božom kráľovstve a nedostatkom pripravených pracovníkov na jej ohlasovanie je celkom zjavná. Na konci textu evanjelia nám však Ježiš ponúka riešenie: požiadať pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoje polia. Tak teda prosme, žiadajme. Modlíme sa za nové povolania.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

• „Toto božské srdce je priepasť naplnená všetkými požehnaniami a chudobní by do nej mali ponoriť všetky svoje potreby. Je to priepasť pokory, ktorá má byť protiváhou našej hlúposti.“ (sv. Margita Mária Alacoque)

• „Na základe tejto súcitnej lásky Ježiš uzdravoval chorých, ktorí mu boli predkladaní, a len s niekoľkými chlebmi a rybami nasýtil obrovský zástup.“ (pápež František)

• „Kristus dojatý toľkými utrpeniami nielen dovoľuje, aby sa ho chorí dotýkali, ale si osvojuje ich biedy: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“ (KKC 1505)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie