Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 16. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša

Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.“ On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“ Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.“ (Mt 12, 46-50)

Zamyslenie:

V dnešnom Evanjeliu nás prekvapuje Ježišova otázka: “Kto je moja matka? (Mt 12, 48). Zdá sa, že Pán prejavuje pohŕdavý postoj k Márii, svojej matke. Nič také! Ježiš chce celkom jasne povedať, že v jeho vlastných – Božích – očiach rozhodujúca hodnota človeka nespočíva v skutočnostiach z mäsa a kostí, ale v duchovnej dispozícii prijať Božiu vôľu: Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: “Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.“ (Mt 12, 49 – 50). V tom čase bolo Božou vôľou, aby Ježiš evanjelizoval tých, ktorí ho počúvali. To bola priorita pred akoukoľvek inou hodnotou, než by bola akokoľvek drahá. Aby dodržal vôľu svojho Otca, Ježiš opúšťa Máriu a teraz káže ďaleko od domova.

Môžeme položiť otázku: Kto bol kedy ochotnejší podriadiť sa Božej vôli ako Mária? “Hľa, služobnica Pána“ odpovedá Mária. Nech sa mi stane, podľa Tvojho slova.“ (Lk 1, 38). Preto svätý Augustín hovorí, že Mária najprv prijala Božie slovo s duchom poslušnosti a až potom ho počala vo svojom lone pre Vtelenie.

Inými slovami: Boh nás miluje vďaka našej svätosti. Boh nás však nemiluje preto, že by sme mohli byť svätí. Je to skôr naopak: sme svätí, pretože nás miluje. Prvý, koho milujeme, je vždy náš Pán (porov. 1Jn 4, 10). Mária to dokazuje, keď hovorí: „lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.“ (Lk 1, 48). V Božích očiach je naša poníženosť zrejmá, ale on nás chce posväcovať a milovať.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie