Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 18. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Čítanie:

Mária a Áron hovorili proti Mojžišovi pre jeho etiopskú ženu. Vraveli: „Vari len s Mojžišom hovoril Pán? A nehovoril aj s nami?“ Pán to počul – lebo Mojžiš bol najpokornejším človekom zo všetkých ľudí, čo žili na zemi – a hneď povedal jemu, Áronovi a Márii: „Choďte sami traja k stánku stretnutia.“ Keď ta prišli, Pán zostúpil v oblačnom stĺpe, ostal stáť pri vchode do stánku a zavolal Árona a Máriu. Keď predstúpili, povedal im: „Počujte moje slová! Ak budete mať medzi sebou Pánovho proroka, budem sa mu zjavovať vo videní, alebo s ním budem hovoriť vo sne. No nie tak s mojím služobníkom Mojžišom; on je najvernejší v celom mojom dome. S ním sa rozprávam zoči-voči; on priamo, nie v hádankách a obrazoch hľadí na Pána. Prečo ste sa teda neobávali znevážiť môjho služobníka Mojžiša?“ A s hnevom od nich odišiel. Vzdialil sa aj oblak, čo bol nad stánkom; a na Márii sa objavilo malomocenstvo biele ako sneh. Keď sa Áron na ňu pozrel a videl, že je pokrytá malomocenstvom, povedal Mojžišovi: „Prosím, pán môj, nedaj nám trpieť za tento hriech, ktorého sme sa dopustili z nerozumnosti. Nech nie je ako mŕtva, ako potratené dieťa, čo odchádza z lona svojej matky; pozri, už polovicu tela má rozožratú od malomocenstva.“ A Mojžiš volal k Pánovi: „Bože, prosím, uzdrav ju!“ (Nm 12, 1-13)

Zamyslenie:

Nedorozumenia medzi ľuďmi nie sú zvláštnosťou a výnimkou, a to nielen medzi cudzími, ale i vo vlastnej rodine.

My si často myslíme, že všetci ľudia myslia alebo by aspoň mali myslieť tak ako myslíme my. A keď tak nemyslia, zazlievame im to. Vyčítame, pohneváme sa, pohašteríme sa s nimi. No nepozastavíme nad tým sa, že tí druhí možno práve tak krútia nad nami hlavou, ako my krútime nad nimi.

Mojžiš mal brata Árona a sestru Máriu. Títo tiež začali kritizovať Mojžiša a síce pre rodinnú záležitosť, že po smrti svojej manželky Zefiny z Madiánska, kde pásaval ovce, si vzal novú manželku a síce Etiópčánku. A potom ich i začalo trochu mrzieť, že Mojžiš má veľké slovo a vážnosť u všetkých a že oni zostávajú príliš v tieni. Nuž a či nie sú všetci z jednej rodiny? A či len ku Mojžišovi hovoril Boh?

Mojžiš sám bol dobrák a nebol by z toho robil veľké veci, ale Boh sám sa ujal celej veci a zastal sa Mojžiša. Zavolal si všetkých troch do stánku zmluvy a tam pokarhal Árona a Máriu za ich opovážlivosť. Na znak svojej nevôle Boh odišiel zo stánku a oblak, znak jeho prítomnosti, tiež zmizol. Mária bola naraz celá zasiahnutá malomocenstvom. Jej brat Áron zdesený obracia sa k Mojžišovi a prosí ho, aby sa prihovoril u Boha za ňu, že by ju zbavil tejto potupy a trestu. Mojžiš bez zdráhania sa obrátil s prosbou na Boha, ale podľa rozkazu Božieho Mária musela sedem dní zotrvávať mimo tábora – vylúčená až potom bola očistená.

Autorita, úrad – nie je to isté ako príbuzenské a iné zväzky. I mladší môže mať autoritu nad starším. A k tomu treba kus kresťanskej pokory, aby ten starší uznal autoritu mladšieho.

Závisť, neprajnosť – nemôcť vidieť šťastie druhých. Je to veľmi zlý hriech, diabolský hriech – závistník, neprajník.

Prajnosť – akou mierou meriate vy, takou vám bude merané.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie