Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 20. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“ Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. (Mt 19,23-30)

Zamyslenie:

Dnes sa zamýšľame nad reakciou učeníkov, ktorú vyvolal Ježišov dialóg s bohatým mladíkom. Divili sa a pýtali: “Kto potom môže byť spasený?” (Mt 19, 25). Slová, ktoré Pán adresoval bohatému mladíkovi sú veľmi tvrdé. Ich poslaním je však prebudiť nás z našej ospalosti a vlažnosti. Nie sú to však ojedinelé slová; tento typ posolstva sa opakuje v evanjeliách dvadsaťkrát. Musíme si ho zapamätať: Ježiš nás varuje pred nebezpečenstvom bohatstva a majetku, ktoré môžu ohroziť náš vstup do života…

Bohatstvo samo osebe nie je zlé; zlý môže byť jeho pôvod, ak bolo nadobudnuté nespravodlivo, alebo jeho cieľ, ak sa sebecky využíva bez ohľadu na núdznych, ak sa naše srdce uzatvára pred pravými duchovnými hodnotami a tvárime sa, že  Boha nepotrebujeme. Aj napriek tomu všetkému však Ježiš miloval a povolával bohatých ľudí bez toho, aby od nich požadoval zanechať úlohy, ktoré na seba prevzali. 

Keď bohatý mladík smutne odišiel, lebo chcel zostať pri svojom bohatstve, ozval sa Peter a povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ Na to mu Ježiš hovorí: „Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou… dostanete stonásobne viac a budete dedičmi večného života.“ 

Pán nás pozýva hľadieť na onen deň „obnovenia sveta“, keď zasadne na svoj trón a očakávať tento deň. Vtedy Pán obnoví všetko: všetko bude nové a krásne. Máme byť ľuďmi, ktorí kráčajú v ústrety budúcnosti a svojím životom lásky a služby urýchľujú druhý, slávny príchod Pána.

Aplikácia:

  • Pane, dnes ťa chcem prosiť o dve milosti:
  • Daj nám všetkým, čo sme v teba uverili, milosť, aby sme dokázali kvôli tebe opustiť všetko a verne ťa nasledovať. 
  • Veď ma cestou spásy, aby som sa aj ja tešil na deň, keď sa zjavíš v sláve.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie