Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 27. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“ án jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“

Lk 10, 38-42

Zamyslenie:

Dnes, ako každý deň, sa môžeme z evanjelia
veľa vecí evanjelia. Ježiš, pozvaný do domu Marty v Betánii, nám dáva ponaučenie:
Ten, kto miluje ľudí, necháva, aby ho i oni milovali, pretože obe veci sú
rovnako dôležité. Bola by to vážna chyba, ktorá by mala škodlivé dôsledky na
svätosť, keby sme  odmietali Božiu a ľudskú
náklonnosť. Ježiš miloval Martu i Máriu aj ich brata Lazara a rovnako miluje
každého z nás.

Na ceste svätosti nie sú žiadne
dve duše úplne rovnaké. Všetci sa snažíme milovať Boha, ale v rámci svojho
vlastného štýlu a osobnosti, bez toho, aby sme niekoho napodobňovali. Našimi vzormi
sú predovšetkým Kristus a Panna Mária.

Prichytili ste sa niekedy pri
tom, že vám vadí, ako sa iný správajú k Bohu? Skúsme si vziať ponaučenie z Ježišovej
osobnej zbožnosti.

Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“ (Lk 10,40). Slúžiť druhým z lásky k Bohu je česť, nie záťaž. Slúžime s radosťou tak, ako to robila Panna Mária pre svätú Alžbetou alebo na svadbe v Káne, alebo ako to robil Ježiš pri umývaní nôh apoštolov pri poslednej večeri?

Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno.“  (Lk 10, 41–42). Nestrácajme ani pokoj v srdci, ani dobrú náladu. A aby sme to dosiahli, starajme sa dobre o Božiu prítomnosť. Svätý Josemaría hovoril: „Poznajte to dobre: ​​V najbežnejších situáciách sa skrýva niečo sväté, niečo božské; a je na každom človeku, aby Ho objavil (…); buď sa naučíme nájsť svojho Pána v bežnom každodennom živote, alebo ho nenájdeme nikdy.“

Aplikácia:

  • Milujem ľudí v mojej blízkosti?
  • Dovolím iným, aby mi preukázali náklonosť?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie