Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 6. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Naša viera musí byť skutočná. Musíme sa na veci pozerať Božími očami, nie očami hriešneho človeka.

Evanjelium:

„V tom čase si učeníci zabudli vziať chleba a na lodi mali so sebou iba jeden chlieb. A on ich varoval: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!“ Oni si medzi sebou hovorili, že nemajú chleba. Keď to spozoroval, povedal im: „Prečo rozprávate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce? Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a nepočujete? A nepamätáte sa už, koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom?“ Odpovedali mu: „Dvanásť.“ „A koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som tých sedem rozlámal štyrom tisícom?“ Odpovedali mu: „Sedem.“ A povedal im: „Ešte nechápete?“ Mk 8,14-21

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes môžeme opäť pozorovať múdrosť Ježiša. Jeho správanie je úžasné, je odlišné od ostatných ľudí…, je originálne. Práve urobil niekoľko zázrakov a teraz ide inam, kam sa musí taktiež dostať Božia milosť. V takomto kontexte zázrakov, pred novou skupinou ľudí, ktorá čaká, ich upozorňuje: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!“, pretože oni – farizeji a Herodesovci – nechcú, aby sa o Božej Milosti vedelo, a radšej trávia všetok svoj čas tým, že po celom svete rozširujú zlý kvas a zároveň rozsievajú rozbroje.

Naša viera nezávisí od našich skutkov. Naopak, sú to naše skutky, ktoré závisia od našej viery. Mať pravú a autentickú vieru predpokladá žiť aktívnu a dynamickú vieru – nie vieru podmienenú, ktorá zostáva len na povrchu, vo vonkajšom výzore, ktorá schádza z cesty… Naša viera musí byť skutočná. Musíme sa na veci pozerať Božími očami, nie očami hriešneho človeka.

Božie kráľovstvo sa v našom svete rozširuje tak, ako kvasnice rastú v ceste – bez toho, aby sme vedeli prečo. Taká musí byť aj autentická viera, viera, ktorá rastie tak, ako rastie naša láska k Bohu.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie