Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Musíme sa na veci pozerať Božími očami, nie očami hriešnika, ktorý má tvrdé srdce.

Evanjelium:

„V tom čase si učeníci zabudli vziať chleba a na lodi mali so sebou iba jeden chlieb. A on ich varoval: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!“ Oni si medzi sebou hovorili, že nemajú chleba. Keď to spozoroval, povedal im: „Prečo rozprávate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce? Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a nepočujete? A nepamätáte sa už, koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom?“ Odpovedali mu: „Dvanásť.“ „A koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som tých sedem rozlámal štyrom tisícom?“ Odpovedali mu: „Sedem.“ A povedal im: „Ešte nechápete?““ (Mk 8,14-21)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes môžeme opäť vidieť Ježišovu múdrosť. Jeho správanie je úžasné, pretože je také odlišné. Je originálny. Práve urobil niekoľko zázrakov a teraz ide niekam inam, kam sa tiež musí dostať Božia milosť. V takomto kontexte zázrakov, pred novou skupinou ľudí, ktorí čakajú, ich varuje: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!“ Lebo oni – farizeji a Herodes – nechcú, aby iní poznali skutočnú Božiu milosť, a radšej trávia všetok svoj čas šírením zlého kvasu po celom svete, zasievaním rozbrojov.

Naša viera nezávisí od našich skutkov, lebo, ako povedal pápež Benedikt XVI.: „Viera, o ktorej sami rozhodujeme, nie je vierou absolútnou.“ Naopak, od našej viery závisia naše skutky. Mať pravú a autentickú vieru predpokladá byť aktívny a dynamický. Nemať podmienenú vieru, ktorá zostáva len na povrchu, vo vonkajšom výzore, ktorá schádza z cesty. Naša viera musí byť skutočná. Musíme sa na veci pozerať Božími očami, nie očami hriešnika, ktorý má tvrdé srdce.

Božie kráľovstvo sa v našom svete rozširuje tak, ako kvasnice rastú v ceste, bez toho, aby sme vedeli prečo. Taká musí byť aj autentická viera. Viera, ktorá rastie v mojej láske k Bohu. Nič a nikto nech nám teda nezabráni v stretnutí s naším Pánom a jeho spásonosným posolstvom. Náš Pán nikdy nevynechá príležitosť učiť a dnes v tom pokračuje. Ako opäť povedal pápež Benedikt XVI.: „Musíme sa oslobodiť od falošnej predstavy, že viera nemá dnešným ľuďom čo povedať.“ Naopak, má, a je toho veľa.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„Odložte teda zlý, starý, kyslý kvas a premeňte sa na nový kvas, ktorým je Ježiš Kristus. V ňom sa osoľte, aby sa nikto z vás nepokazil, lebo svojou kyslosťou budete usvedčení.“ (sv. Ignác Antiochijský)

„Odsúdením Herodesovho „kvasu“ Ježiš Kristus demaskuje jeden z aspektov hriešneho pokušenia: zdanlivý realizmus. Pri rozhodovaní sa vynára otázka: Na čom v mojom živote naozaj záleží?“ (pápež Benedikt XVI.)

„Ako kvas v ceste má novosť Kráľovstva „prekvasiť“ svet pôsobením Kristovho Ducha. Má sa to prejaviť nastolením spravodlivosti v osobných, spoločenských, ekonomických a medzinárodných vzťahoch, pričom sa nikdy nemá zabúdať, že spravodlivé štruktúry nejestvujú bez ľudí, ktorí chcú byť spravodliví.“ (KKC 2832)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie