Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 2. PÔSTNEJ NEDELE

Evanjelium:

„Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi. Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (Mt 23,1-12)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes viac ako kedykoľvek predtým musíme pracovať na svojej osobnej a kolektívnej spáse, ako uvádza svätý Pavol, s ohľadom a významom, lebo „V milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol.“ Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!“ (2 Kor 6,2)

Pôstne obdobie nám ponúka posvätnú šancu, ktorú nám udelil náš Otec, aby sme s postojom vnútorného obrátenia oživili svoje osobné hodnoty, uvedomili si svoje chyby a kajali sa zo svojich hriechov s úmyslom, aby sa náš život stal – pôsobením Ducha Svätého – plnším a zrelším.

Aby naše správanie zodpovedalo správaniu nášho Pána Ježiša, základom je gesto pokory, ako povedal emeritný pápež Benedikt XVI.: „Uznávam seba samého takého, aký som, krehké stvorenie, stvorené zo zeme a určené na návrat na zem, ale zároveň stvorené na Boží obraz a určené pre neho.“

V Ježišových časoch bolo veľa „vzorov a príkladov“. Mnoho autorít, ktoré sa modlili a správali tak, aby boli videné, aby boli uctievané. Ich postoje a správanie nesvedčili o ceste k Bohu: „Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť.

Aj moderná spoločnosť vykazuje nekonečné množstvo modelov správania, ktoré vedú k závratnému a divokému spôsobu života, ktorý oslabuje naše vedomie transcendencie. Nedovoľme, aby nám tieto falošné odkazy spôsobili, že stratíme zo zreteľa skutočného Majstra: „… lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský.

Využime preto pôstne obdobie na to, aby sme si ako Ježišovi učeníci oživili vlastné presvedčenie. Pokúsme sa prežiť niekoľko posvätných chvíľ, tých „chvíľ na púšti“, keď môžeme znovu objaviť samých seba a môžeme sa stretnúť so skutočným Vzorom a Majstrom. A pred týmito konkrétnymi situáciami, keď sa pýtame, ako reagovať, sa pýtajme sami seba: Čo by povedal Ježiš? Ako by sa zachoval Ježiš?

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

  • Je lepšie, keď človek mlčí a je [kresťanom], ako keď veľa hovorí, a nie je ním. Je dobré učiť a byť učiteľom, ak ten, kto hovorí, aj koná.“ (Svätý Ignác Antiochijský)
  • Dnes si Cirkev viac ako kedykoľvek predtým uvedomuje, že jej sociálne posolstvo získa dôveryhodnosť skôr bezprostredne na základe svedectva činov ako v dôsledku svojej vnútornej logiky a dôslednosti.“ (Svätý Ján Pavol II.)
  • Pohoršenie nadobúda osobitnú závažnosť vzhľadom na autoritu tých, ktorí ho dávajú, alebo na slabosť tých, ktorí mu podliehajú. Nášmu Pánovi vnuklo túto kliatbu: „Pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, by bolo lepšie, keby mu zavesili na krk mlynský kameň a ponorili ho do morskej hlbiny“. Pohoršenie je závažné, keď ho dávajú tí, ktorí od prírody alebo na základe poslania majú povinnosť učiť a vychovávať iných. Ježiš to vyčíta zákonníkom a farizejom: prirovnáva ich k vlkom v ovčom rúchu. (KKC 2285)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie