Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Čítanie:

Čujte Pánovo slovo, kniežatá sodomské, počúvaj zákon nášho Boha, ľud gomorský! „Obmyte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojho zmýšľania; prestaňte robiť zlo, učte sa robiť dobro, hľadajte spravodlivosť, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu. A príďte, budeme sa pravotiť,“ hovorí Pán. „Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú ako sneh, a keby boli červené sťa purpur, budú ako vlna. Ak budete poddajní a počúvnete, dobro zeme budete požívať. Ale ak sa vzpriečite a rozhneváte ma, mečom zahyniete, lebo prehovorili Pánove ústa.“ (Iz 1, 10. 16-20)

Zamyslenie:

Pred dverami izby máme rohožku, pred vonkajšími dvera­mi
máme mriežky na ošúchanie topánok, aby sme si neno­sili blato do domu. Niekde
to robia ešte dôkladnejšie – po príchode zvonku sa hneď pri dverách prezujú.

Prorok Izaiáš napomína v mene Božom svojich rodákov. Keď
vstupujete pred tvár Božiu, očistite si nielen topánky, ale očistite si
predovšetkým srdcia. „Obmyte sa, očistite sa!“ Keď ideme medzi ľudí, do
spoločnosti, je to samozrejmé! Neupra­vený, špinavý vonkajšok bije do očí a
bola by to urážka tých druhých ukázať sa tak pred nimi, bola by to provokácia.
Zlo­bu skutkov, zlobu srdca možno zvonka nevidieť, nezbadať. Ale Boh vidí aj do
hĺbky, ako röntgen. Preto nestačí len von­kajšia úprava, ale treba sa dať do
poriadku aj zvnútra. Zasta­viť neproduktívnu výrobu, prestať robiť nepodarky.
Čo by bolo platné, keby sa človek dal doma do poriadku, ale cestou by sa tak
zamazal a rozcuchal, že by vyzeral tak, ako vyzeral doma pred upravením?
Ľútosť, ak je ozajstná, nevzťahuje sa len na minulosť, ale aj na budúcnosť.
„Prestaňte robiť zlo!“

Klin klinom vyrážať – hovorí príslovie. Nestačí len prestať robiť zle. Potom by sme zostali stáť a nerobili by sme nič. Ale to v živote nejde – nerobiť nič. Ako sa ani nedá prestať myslieť, zastaviť myslenie. Keď sa chcem zbaviť zlých myšlienok, sotva sa mi podarí prestať vôbec myslieť… Ale treba zlé myšlienky vytláčať a zatláčať ich dobrými myšlienkami. Preto aj prorok napomína: „Učte sa robiť dobro!“ Učený nikto z neba nespa­dol, ani učeným svätým sa nikto nenarodil… Aj dobrému sa treba učiť, ako sa aj žiaci v škole učia z knižiek alebo na ho­dinách pracovného vyučovania.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie