Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: ‚Kam ideš?‘ Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.“ (Jn 16, 5-11)

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nám ponúka hlbšie chápanie skutočnosti Nanebovstúpenia Pána. V čítaní z Jánovho evanjelia na Veľkonočnú nedeľu Zmŕtvychvstalý Pán hovorí Márii, aby sa ho nedržala, lebo „ešte nevystúpil k Otcovi” (Jn 20, 17). V dnešnom evanjeliu Ježiš poznamenáva, že srdce učeníkov naplnil smútok, keď im povedal: “Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde“  (Jn 16, 6 – 7).  Ježiš musí teda vystúpiť k Otcovi. Pravdou je však, že zostáva aj stále s nami.

Ako môže odísť, a predsa zostať? Toto tajomstvo vysvetlil Svätý Otec, pápež Benedikt XVI takto: “Vzhľadom na to, že Boh objíma a udržiava celý vesmír, Pánovo nanebovstúpenie znamená, že Kristus od nás neodišiel ďaleko, ale teraz, vďaka tomu, že je u Otca, je každému z nás navždy nablízku.”

Naša nádej je v Ježišovi Kristovi. Jeho víťazstvo nad smrťou nám prinieslo život, ktorý smrť nemôže zničiť. Nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky. Nič nemôže zmenšiť našu nádej. Nedokonalý svet, v ktorom žijeme, svet, v ktorom trpia nevinní, nás môže síce viesť k pesimizmu. Viera v Ježiša Krista nás však premenila na večných optimistov. Veď označenie „kresťan – pesimista“ – by bolo protirečením samým v sebe. Ježiš nám totižto svojím nanebovstúpením otvoril brány neba a ukázal miesto nášho definitívneho domova.   

Živá prítomnosť Pána v našom spoločenstve, v našich rodinách, v tých aspektoch našej spoločnosti, ktoré možno právom nazvať “kresťanskými”, nám dáva dôvod na nádej. Živá prítomnosť Pána v každom z nás nám dáva dôvod na radosť.  On vystúpil do neba, ale neopustil nás, zostáva s nami až do skončenia sveta.

Aplikácia:

  • Je medzi mojimi túžbami aj túžba po nebi, po spoločenstve s Bohom a tými, čo ho milujú?
  • Uvedomujem si, že Pán je spoločníkom môjho života a môžem sa s ním každý deň stretnúť?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie