Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili. Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých.“ (Mt 18:12-14 )

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Ježiš vyzýva zamyslieť sa nad Božím milosrdenstvom. Najskôr hovorí o pastierovi, ktorý nechá deväťdesiatdeväť oviec a ide hľadať jednu zablúdenú. A keď ju nájde, má z nej väčšiu radosť, ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili. Potom Ježiš prejde z obrazu na skutočnosť a hovorí, že sa tu jedná o Nebeského Otca, ktorý nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých. Boh sa neteší zo straty nikoho, ale túži, aby boli všetci spasení a obnovili priateľstvo s ním.

Nakoľko sme milosrdní my, praktizujúci katolíci, ktorí často zakúšame Božie milosrdenstvo vo sviatosti zmierania? Nie sme v pokušení myslieť si, že sme lepší ako ostatní? Že tí, čo potrebujú obrátenie sú tí druhí, ale nie my?  Aj keď to nevyslovíme nahlas, predsa naša skrytá pýcha vychádza pri rozličných príležitostiach najavo. Môže to byť napríklad naša netrpezlivosť s nedostatkami iných; presvedčenie, že varovania, ktoré počúvame v evanjeliu, sú adresované druhým a nás sa vôbec netýkajú; časté posudzovanie a odsudzovanie iných…

Ako máme chápať milosrdenstvo nášho nebeského Otca? Pápež František povedal, že „Boh neodpúšťa dekrétom, ale objatím“. Božie objatie pre každého jedného z nás nesie aj konkrétne meno: Ježiš Kristus. Kristus zjavuje Božie otcovské milosrdenstvo. Vo štvrtej kapitole Jánovho evanjelia sa Ježiš stretá so Samaritánkou pri studni. Zdá sa, že ani tak nevenuje veľkú pozornosť hriechom tejto ženy ako skôr tomu, aby sa svojím milosrdným prístupom dotkol jej vnútra a pomohol jej čeliť realite jej hriechu. Takto ju svojou láskou, načúvaním a pozvaním k viere vyprovokuje k pokániu a zmene. (porov. Jn 8, 3-11)

Aj my sa musíme naučiť, ako pomôcť druhým čeliť ich chybám bez toho, aby sme ich zahanbili. Máme vždy pristupovať s úctou k druhému človekovi, s pokorou a vedomím, že aj my sami sme len “krehké hlinené nádoby”, ktoré žijú z Božieho milosrdenstva.

Aplikácia:

  • Ako sa správam voči tým, ktorí pochybili? Správam sa povýšenecky alebo snažím sa ich pochopiť?
  • Ako sa mi darí realizovať zásadu: Hriech nenávidieť, ale hriešnika milovať?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie