Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA UTOROK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Evanjelium:

„Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách.Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?ʺ Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.ʺ Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš.Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?ʺ Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.ʺ Ježiš ju oslovil: „Mária!ʺ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni ʺ, čo znamená Učiteľ.Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.ʺ Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.ʺ (Jn 20,11-18)

Zamyslenie:

Dnes môžeme v postave Márie Magdalény uvažovať o dvoch úrovniach prijatia nášho Spasiteľa: prvej – nedokonalej; a druhej – úplnej.

V tej prvej sa Mária javí ako tá najúprimnejšia z Ježišových učeníkov. Nasleduje svojho majstra, až hrdinsky sa drží pri Ježišovi, keď je z lásky ukrižovaný, pochovaný, nezvestný. Koľko lásky a pokory je v jej dvoch zvolaniach adresovaných Pánovi, ktoré nám ako dve jedinečné perly zachoval evanjelista Ján: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.ʺ (Jn 20,13); „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.ʺ (Jn 20,15)

Dejiny poznajú len málo tak verných učeníkov naplnených láskou k nemu, ako bola Mária Magdaléna. Napriek tomu dobrá správa utorka veľkonočnej oktávy ďaleko presahuje sféru mravných kvalít a viery v milovaného Ježiša, v poslednom rade aj smrti, a privádza nás k viere v Ježiša Krista Zmŕtvychvstalého. Toho Ježiša Krista, ktorý Máriu v prvej chvíli vyvádza z úrovne nedokonalej viery pýtajúc sa: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?ʺ (Jn 20,15), na čo ona krátkozrako odpovedá ako to robí človek zahľadený len na svoju momentálnu starosť.

Následne ju v druhom a konečnom momente volá po mene “Máriaʺ, aby ju pohol a rozochvel vzkriesením a životom, teda sebou samým, lebo on je Zmŕtvychvstalým a Životom naveky. Výsledok? Mária uverí a stáva sa ohlasovateľkou: “Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pánaʺ…ʺ (Jn 20,18).

Nezriedka sa dnes nájde mnoho kresťanov, ktorí nemajú jasno, čo bude po tomto živote, a preto majú pochybnosti o Ježišovom vzkriesení. Patrím k nim aj ja?

Na druhej strane sú aj takí, ktorí majú dosť viery na to, aby nasledovali Ježiša súkromne, ale boja sa ho ohlasovať druhým. Patrím k nim?

Ak je to tak, povedzme mu rovnako ako Mária Magdaléna: „Učiteľ!ʺ, skloňme sa k jeho nohám a následne choďme k svojim bratom a sestrám a povedzme im: „Pán vstal z mŕtvych a ja som ho videl!ʺ

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie