Aktuality

1. MÁJ – MÁRIA V PLÁNE SPÁSY

1. MÁJ – MÁRIA V PLÁNE SPÁSY

Encyklika Jána Pavla II. Redemptoris Mater bola vydaná v roku 1987 a v tom čase ju u nás malo možnosť čítať len niekoľko ľudí. Preto je dobré na túto encykliku nezabudnúť a oboznámiť sa z jej obsahom. Na tento účel sa ponúka máj so svojou májovou témou. Encyklika má podtitul „O blahoslavenej Panne Márii v živote putujúcej Cirkvi“. Keďže aj my sme súčasťou putujúcej Cirkvi, pokúsime sa pochopiť, aké miesto má Panna Mária medzi nami a v našom živote.

Každá meditácia vždy pozostáva z úryvku z encykliky, zamyslenia a modlitby. Samozrejme, je možné zvoliť aj iný prístup: prečítať väčšiu časť encykliky a potom pridať len krátky komentár.

Úryvok z encykliky pápeža Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER

Máriino „áno“ je vyslovené v mene tých, ktorí prišli pred ňou, aj tých, ktorí prišli po nej; je vyslovené v našom mene.

Boží plán spásy, ktorý nám bol plne zjavený Kristovým príchodom na svet, je večný. Podľa učenia, obsiahnutého v tomto i v iných Pavlových listoch (porov. Kol 1,12-14; Rim 3,24; Gal 3,13; 2Kor 5,18-29) tento plán sa večne viaže na Krista. Vzťahuje sa na všetkých ľudí, ale jedinečné miesto je v ňom vyhradené „žene“, ktorá je Matkou toho, ktorému Boh zveril dielo spásy.

(REDEMPTORIS MATER 7)

Podcast:

Každý z nás má v živote veľa starostí, veľa vecí, o ktoré sa musí starať. Často počúvame: „Nikto mi nič nedá zadarmo.“ A tiež: „Nikto so mnou nepočíta.“ To však nie je prípad Boha. Spolieha sa na nás! V liste Efezanom sa píše: „Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi.“ (Ef 1, 4-5a) Niekedy je ťažké tomu uveriť. Naša životná skúsenosť medzi ľuďmi je iná. A predsa je to pravda. Boh chce zachrániť svet. A urobil všetko, čo bolo potrebné, aby sa to stalo. On si vyvolil teba, mňa… každého, kto je kresťan. Predtým, ako sme si mysleli, že veríme. A nevybral si nás preto, aby sme sa na rozdiel od ostatných, mali len dobre. Vyvolil si nás, aby mohol byť spasený celý svet. Aby spása, ktorá sa stala skutočnosťou v Ježišovi, zaplavila svet. A to sa týka aj vás, mňa, … Fantázia? Nie. Pozrime sa na „ženu, ktorá je matkou toho, ktorému Otec zveril dielo spásy od večnosti“, ako hovorí Ján Pavol II., pozrime sa na Máriu.

Celý Izrael bol v priebehu dejín pripravovaný na spásu. Boh si vyvolil Abraháma, naučil ho veriť, vyslobodil izraelský národ z Egypta a naučil ho dôverovať mu, vyzdvihol kráľa Dávida a napriek všetkým jeho ľudským nedostatkom z neho urobil vzor vlády na základe Božieho poverenia. Poslal prorokov a prostredníctvom nich vracal národ na cestu, ktorá mala pripravovať spásu sveta. A v neposlednom rade vzbudil v izraelskom národe nádej, že príde spása, že sa Mesiáš narodí z izraelskej ženy. Celá táto nádej vrcholí v Márii. Ona predstavuje celý Izrael v dokonalej podobe: verí Bohu a hovorí mu áno. Ona je a zostáva Pannou, a preto môže mať dieťa len od Boha, čím bezpodmienečne splní úlohu, ku ktorej ju Otec vyvolil od večnosti. Pri zvestovaní prijíma Ježiša vierou skrze Ducha Svätého a porodí ho v tele. Spasiteľ, ten, ktorý vyslobodí hriešnikov, je na svete; prvá časť Máriinej úlohy bola splnená.

Ale Mária prijíma Ježiša vierou ešte raz – keď ho prijíma ako ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Spasiteľa všetkých – keď sa modlí s učeníkmi v jeruzalemskej hornej miestnosti pred zoslaním Ducha Svätého. A v tomto prijatí a spojení s nami zostáva. Tak ako je Ježiš pre nás živý, prítomný, nielen minulý, tak je pre nás, pre našu vieru, dôležitý a v prítomnosti účinný každý, koho Boh prijal do plánu spásy a kto v neho uveril. A na prvom mieste je to teda tá, v ktorej vrcholí nádej Izraela, ktorá na vrchole pohnutých dejín vyvoleného národa hovorí Bohu zásadné „áno“, „áno“ a „staň sa“. Toto Máriino „áno“ sa vyslovuje v mene tých, ktorí prišli pred nami a po nás; vyslovuje sa aj v našom mene.

Modlime sa:

Bože, Otče náš, ďakujeme ti za celý tvoj plán spásy. Ďakujeme ti za Abraháma, Mojžiša, Dávida, prorokov a napokon za Máriu, Matku nášho Pána, ktorá je veľkým dielom tvojej lásky. Amen.

Text pripravil: P. Aleš Opatrný

Loretánske litánie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane a Bože náš,
dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše
a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života
a priveď nás do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

alebo

V. Oroduj za nás, Matka sedembolestná.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane Ježišu,
podľa Simeonovho proroctva
pri tvojom umučení meč bolesti prenikol najnežnejšiu dušu
slávnej Panny a tvojej Matky Márie;
daj, aby sme si s úctou pripomínali jej bolesti,
a tak dosiahli požehnaný účinok tvojho umučenia.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie