Aktuality

Verbisti zložili rehoľné sľuby

Verbisti zložili rehoľné sľuby

8. septembra 2018 verbisti oslávili v Nitre na Kalvárii slávnosť Narodenia Panny Márie ako aj výročie založenia SVD sv. Arnoldom Janssenom (1875). Ako každý rok sa počas tejto slávnosti zložili a obnovili rehoľné sľuby. Noví misionári boli zverení do materinskej ochrany Panny Márie, ktorá je matkou Vteleného Božieho Slova.

Samotná slávnosť sa začala vzývaním Ducha Svätého spevom Veni Sancte Spiritus (Príď Duchu Svätý). Po prečítaní úryvku z Matúšovho evanjelia o Ježišovom pôvode prefekt seminaristov P. Igor Kráľ SVD predstavil profesov, frt. Juraja Beganyho SVD a frt. Mateja Reinera SVD, na zloženie doživotných sľubov, prečítal ich životopisy a oznámil ich misijné určenia.

Nasledovala kázeň pátra Petra Dušičku SVD. Po homílii nasledoval vlastný obrad zloženia doživotných sľubov. Profesi zložili doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti a z rúk provinciála prijali misijné kríže.

Po zložení doživotných sľubov nasledovalo predstavenie novicov Dávida Kanciana a Václava Plánku, ktorí chceli zložiť svoje prvé rehoľné sľuby. Kandidátov predstavil novicmajster P. Bartolomej Baráth SVD. Novici boli vyzvaní, aby vyjadrili svoj úmysel prečo chcú zložiť rehoľné sľuby. Potom nasledovalo samotné zloženie sľubov, odovzdanie konštitúcií a medaile Spoločnosti Božieho Slova.

Po zložení prvých rehoľných sľubov spolubratia frt. Peter Nguyen Duc Thinh SVD a frt. Peter Nguyen Van Luong SVD obnovili svoje druhé rehoľné sľuby a frt. Lukáš Hanúsek SVD obnovil svoje tretie rehoľné sľuby.

V rámci tohto slávenia sa konal aj tzv. Deň SVD. Spolubratia všetkým hosťom predstavili misijnú Spoločnosť, jej poslanie a úlohy. Zároveň nás všetkých pozvali do modlitby za nové povolania, aby sa Evanjelium šírilo do všetkých končín sveta.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie