Aktuality

2 % PRE MISIJNÉ PROJEKTY

Milí podporovatelia misií,

už niekoľko rokov podporujete našu činnosť rozličným spôsobom. Jedným z nich je aj finančná podpora venovaním 2%, resp. 3% z daní odvedených štátu. Minulý rok sme  takto od Vás dostali sumu vo výške 11 103,20 Eur. Využívam túto príležitosť a chcem sa Vám za túto podporu v mene všetkých, ktorým finančné prostriedky pomohli, úprimne poďakovať.

Minulý rok sme mohli podporiť tieto aktivity:

  1. Naši bohoslovci vydávajú dvakrát ročne časopis „MLADÝ MISIONÁR.“ V tomto študentskom časopise prinášajú správy zo života našich misionárov, mládeže a tiež aj zo svojho života v seminári. Tlač časopisu pokrývame z „dvoch percent.“
  2. Zorganizovali sme dva „MISIJNÉ MINIŠTRANTSKÉ TÁBORY.“ Zúčastnili sa ich chlapci z celého Slovenska.
  3. Podporili sme „FARSKÝ TÁBOR“ detí z Bratislavy, ktoré sa stretávajú pri našom kostole sv. Arnolda.    

Milí priatelia, vďaka Vašej podpore plánujeme aj v tomto roku zorganizovať tieto a podobné aktivity hlavne pre mladých ľudí, pretože vidíme, že je to potrebné.

V týchto dňoch Svätý Otec František navštívil niektoré krajiny Afrického kontinentu. Na záberoch bolo vidieť spoločenstvá veriacich, ktoré ukazujú, že sú živé a že sú veľkou nádejou pre svoje krajiny i Cirkev. Našou úlohou je myslieť práve na tých, ktorí dnes potrebujú materiálnu a duchovnú pomoc, aby ich zajtrajšok bol lepší. Vieme že nejde len o materiálnu stránku, ale dôležitý je ich duchovný a ľudský rozvoj, aby sa sami ako zodpovední ľudia dokázali postarať o svoju budúcnosť. A na toto sa zameriavajú aj naše aktivity ako misionárov.  

Chcem vás opäť poprosiť, aby ste určili 2 %, resp. 3% z vašich daní, na aktivity v oblasti pastorácie mladých ľudí a detí, ktoré vykonáva Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku a v Českej republike. Modlime sa za vás a vyprosujeme vám Božie požehnanie a všetky potrebné milosti.  

misionári verbisti

Tlačivo na stiahnutie:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie