2% pre SVD

2% pre SVD

Milí priatelia misií, legislatíva každému umožňuje rozhodnúť sa, na aký účel budú použité 2% resp. 3% z daní, ktoré sme odviedli štátu.

Vieme, že je veľa organizácií uchádzajúcich sa o Vašu priazeň, a preto nás teší, že viacerí z Vás sa v roku 2019 rozhodli venovať 2%, resp. 3% z Vami zaplatených daní na podporu šírenia evanjelia na Slovensku i vo svete prostredníctvom Spoločnosti Božieho Slova. Za rok 2019 to bolo celkom  12.961,12 EUR. Za to Vám úprimne ĎAKUJEME.

Vami venované peniaze boli v r. 2019 použité na tieto projekty:

  1. Vydávanie časopisu „MLADÝ MISIONÁR“, ktorý vychádza trikrát v roku. V ňom naši mladší spolubratia – seminaristi – informujú o živote našich misionárov v rôznych krajinách, o svojom vlastnom živote a venujú sa rôznym duchovným témam. Seminaristi taktiež spravujú rovnomennú internetovú stránku (www.mladymisionar.sk) a spolu s vysokoškolákmi z bratislavského Univerzitného pastoračného centra pripravujú viaceré interaktívne projekty – Slovo na cestu, Biblický ruženec a pod.
  • Podpora letného programu „MISIJNÉ PRÁZDNINY“ (www.misijneprazdniny.sk) pre stredoškolskú mládež. Misijné prázdniny sú letné tábory zamerané na šírenie misijnej myšlienky medzi dospievajúcimi mladými ľuďmi vo veku od 14 do 20 rokov z celého Slovenska. Počas nich sa môžu naši mladí stretnúť s rovesníkmi z celého Slovenska a s našimi misionármi a misionárkami, pôsobiacimi v mnohých krajinách sveta, ktorí sú práve na Slovensku. V roku 2019 sa konali Misijné prázdniny v Košiciach a Trnave. Okrem spoločného času sú mladí ľudia pozvaní k skutočnej misii – v roku 2019 to bola služba na Luníku IX. v Košiciach, či pomoc v Mestskom parku a pri čistení a upratovaní škôlky v Trnave. V roku 2020 sa koná 25-ty ročník Misijných prázdnin v Trenčíne a Ružomberku.
  • Podpora „MISIJNÉHO MINIŠTRANTSKÉHO TÁBORA“, ktorý sa konal vo valašskej Belej. Tábora sa zúčastnilo viac ako 70 miništrantov z viacerých farností na Slovensku a na Morave. V roku 2020 sa koná 10-ty ročník  tábora vo Važci.
  • Podpora FARSKÝCH TÁBOROV vo farnostiach, ktoré spravujeme (Bratislava – Krupinská, Bratislava – Daliborovo námestie, Nitra – Kalvária, Vidiná, Terchová, Nový Hrozenkov).
  • JAZYKOVÉ KURZY pre spolubratov – seminaristov – ktorí v  rámci spolupráce a pomoci na Slovensko prichádzajú ako študenti (z Indie, Vietnamu, Filipín, Toga a ďalších). Aby mohli pokračovať v štúdiu filozofie a teológie, je potrebné im zabezpečiť jazykové kurzy Slovenského jazyka.

Za vašu konkrétnu pomoc pri realizácii uvedených projektov vám vyslovujeme srdečné Pán Boh odplať. Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste aj v tomto roku zvážili možnosť poukázať 2 % resp. 3% z Vašich daní na podporu misijného hnutia na Slovensku a pastorácie mladých.

Modlíme sa za Vás a vyprosujeme Vám Božie požehnanie a všetky potrebné milosti.

                                                                       Misionári verbisti

Tlačivo na stiahnutie:

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.