Aktuality

2% pre SVD

2% pre SVD

Milí priatelia misií, legislatíva každému umožňuje rozhodnúť sa, na aký účel budú použité 2% resp. 3% z daní, ktoré sme odviedli štátu.

Vieme, že je veľa organizácií uchádzajúcich sa o Vašu priazeň, a preto nás teší, že viacerí z Vás sa v roku 2019 rozhodli venovať 2%, resp. 3% z Vami zaplatených daní na podporu šírenia evanjelia na Slovensku i vo svete prostredníctvom Spoločnosti Božieho Slova. Za rok 2019 to bolo celkom  12.961,12 EUR. Za to Vám úprimne ĎAKUJEME.

Vami venované
peniaze boli v r. 2019 použité na tieto projekty:

 1. Vydávanie časopisu „MLADÝ MISIONÁR“,
  ktorý vychádza trikrát v roku. V ňom naši mladší spolubratia –
  seminaristi – informujú o živote našich misionárov v rôznych
  krajinách, o svojom vlastnom živote a venujú sa rôznym duchovným
  témam. Seminaristi taktiež spravujú rovnomennú internetovú stránku (www.mladymisionar.sk)
  a spolu s vysokoškolákmi z bratislavského Univerzitného
  pastoračného centra pripravujú viaceré interaktívne projekty – Slovo na cestu,
  Biblický ruženec a pod.
 • Podpora letného programu „MISIJNÉ
  PRÁZDNINY“ (www.misijneprazdniny.sk) pre
  stredoškolskú mládež. Misijné prázdniny sú letné tábory zamerané na šírenie
  misijnej myšlienky medzi dospievajúcimi mladými ľuďmi vo veku od 14 do 20 rokov
  z celého Slovenska. Počas nich sa môžu naši mladí stretnúť
  s rovesníkmi z celého Slovenska a s našimi misionármi
  a misionárkami, pôsobiacimi v mnohých krajinách sveta, ktorí sú práve
  na Slovensku. V roku 2019 sa konali Misijné prázdniny v Košiciach
  a Trnave. Okrem spoločného času sú mladí ľudia pozvaní k skutočnej misii –
  v roku 2019 to bola služba na Luníku IX. v Košiciach, či pomoc
  v Mestskom parku a pri čistení a upratovaní škôlky
  v Trnave. V roku 2020 sa koná 25-ty ročník Misijných prázdnin v Trenčíne
  a Ružomberku.
 • Podpora „MISIJNÉHO MINIŠTRANTSKÉHO
  TÁBORA“, ktorý sa konal vo valašskej Belej. Tábora sa zúčastnilo viac ako 70
  miništrantov z viacerých farností na Slovensku a na Morave.
  V roku 2020 sa koná 10-ty ročník  tábora
  vo Važci.
 • Podpora FARSKÝCH TÁBOROV vo
  farnostiach, ktoré spravujeme (Bratislava – Krupinská, Bratislava – Daliborovo
  námestie, Nitra – Kalvária, Vidiná, Terchová, Nový Hrozenkov).
 • JAZYKOVÉ KURZY pre spolubratov –
  seminaristov – ktorí v  rámci spolupráce a pomoci na Slovensko
  prichádzajú ako študenti (z Indie, Vietnamu, Filipín, Toga a ďalších). Aby
  mohli pokračovať v štúdiu filozofie a teológie, je potrebné im
  zabezpečiť jazykové kurzy Slovenského jazyka.

Za
vašu konkrétnu pomoc pri realizácii uvedených projektov vám vyslovujeme srdečné
Pán Boh odplať. Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste aj v tomto roku
zvážili možnosť poukázať 2 % resp. 3% z Vašich daní na podporu misijného
hnutia na Slovensku a pastorácie mladých.

Modlíme
sa za Vás a vyprosujeme Vám Božie požehnanie a všetky potrebné
milosti.

                                                                       Misionári
verbisti

Tlačivo na stiahnutie:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie