2% pre SVD

2% pre SVD

Milí priatelia misií, legislatíva každému umožňuje rozhodnúť sa, na aký účel budú použité 2% resp. 3% z daní, ktoré sme odviedli štátu.

Vieme, že je veľa organizácií uchádzajúcich sa o Vašu priazeň, a preto nás teší, že viacerí z Vás sa v roku 2019 rozhodli venovať 2%, resp. 3% z Vami zaplatených daní na podporu šírenia evanjelia na Slovensku i vo svete prostredníctvom Spoločnosti Božieho Slova. Za rok 2019 to bolo celkom  12.961,12 EUR. Za to Vám úprimne ĎAKUJEME.

Vami venované peniaze boli v r. 2019 použité na tieto projekty:

  1. Vydávanie časopisu „MLADÝ MISIONÁR“, ktorý vychádza trikrát v roku. V ňom naši mladší spolubratia – seminaristi – informujú o živote našich misionárov v rôznych krajinách, o svojom vlastnom živote a venujú sa rôznym duchovným témam. Seminaristi taktiež spravujú rovnomennú internetovú stránku (www.mladymisionar.sk) a spolu s vysokoškolákmi z bratislavského Univerzitného pastoračného centra pripravujú viaceré interaktívne projekty – Slovo na cestu, Biblický ruženec a pod.
  • Podpora letného programu „MISIJNÉ PRÁZDNINY“ (www.misijneprazdniny.sk) pre stredoškolskú mládež. Misijné prázdniny sú letné tábory zamerané na šírenie misijnej myšlienky medzi dospievajúcimi mladými ľuďmi vo veku od 14 do 20 rokov z celého Slovenska. Počas nich sa môžu naši mladí stretnúť s rovesníkmi z celého Slovenska a s našimi misionármi a misionárkami, pôsobiacimi v mnohých krajinách sveta, ktorí sú práve na Slovensku. V roku 2019 sa konali Misijné prázdniny v Košiciach a Trnave. Okrem spoločného času sú mladí ľudia pozvaní k skutočnej misii – v roku 2019 to bola služba na Luníku IX. v Košiciach, či pomoc v Mestskom parku a pri čistení a upratovaní škôlky v Trnave. V roku 2020 sa koná 25-ty ročník Misijných prázdnin v Trenčíne a Ružomberku.
  • Podpora „MISIJNÉHO MINIŠTRANTSKÉHO TÁBORA“, ktorý sa konal vo valašskej Belej. Tábora sa zúčastnilo viac ako 70 miništrantov z viacerých farností na Slovensku a na Morave. V roku 2020 sa koná 10-ty ročník  tábora vo Važci.
  • Podpora FARSKÝCH TÁBOROV vo farnostiach, ktoré spravujeme (Bratislava – Krupinská, Bratislava – Daliborovo námestie, Nitra – Kalvária, Vidiná, Terchová, Nový Hrozenkov).
  • JAZYKOVÉ KURZY pre spolubratov – seminaristov – ktorí v  rámci spolupráce a pomoci na Slovensko prichádzajú ako študenti (z Indie, Vietnamu, Filipín, Toga a ďalších). Aby mohli pokračovať v štúdiu filozofie a teológie, je potrebné im zabezpečiť jazykové kurzy Slovenského jazyka.

Za vašu konkrétnu pomoc pri realizácii uvedených projektov vám vyslovujeme srdečné Pán Boh odplať. Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste aj v tomto roku zvážili možnosť poukázať 2 % resp. 3% z Vašich daní na podporu misijného hnutia na Slovensku a pastorácie mladých.

Modlíme sa za Vás a vyprosujeme Vám Božie požehnanie a všetky potrebné milosti.

                                                                       Misionári verbisti

Tlačivo na stiahnutie:

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie