25. výročie kňazstva P. Petra Kubíka SVD

25. výročie kňazstva P. Petra Kubíka SVD

Dňa 28. júla vo farskom kostole Obetovania Pána v Slovenskej Vsi slávil sv. omšu a poďakoval za 25 rokov kňazskej služby páter Peter Kubík SVD. Na úvod eucharistickej slávnosti jubilant privítal rodákov, priateľov, vzácnych hostí, ktorí prišli z celého Slovenska. Slávnostný kazateľ bol provinciál Slovenskej provincie SVD P. Pavol Kruták SVD. Na slávnosti sa zúčastnili i rektor Misijného domu sv. Arnolda Janssena v Bratislave P. Johny Ambattu SVD, misionár z Indie, ktorý dlhé roky pracuje na Slovensku a P. Jozef Roman SVD zo susednej Spišskej Belej, ktorý v súčasnosti pôsobí v Rusku a bol pod Tatrami na dovolenke.


P. Peter Kubík SVD spoločne s prítomnými ďakoval Pánovi Ježišovi za dar kňazskej služby a mnohé Božie milosti, ktorými mohol poslúžiť veriacim i hľadajúcim pri spoznávaní nášho jediného Spasiteľa Ježiša Krista.

Slávnostný kazateľ P. Kruták poďakoval jubilantovi za všetky služby, ktoré vykonal pri hlásaní evanjelia a poprial mu – slovami žalmistu – aby čo najdôvernejšie poznával Pána Ježiša ako Dobrého pastiera.

Po záverečnom požehnaní jubilantovi zablahoželali aj rodáci a povzbudili ho, aby naďalej prichádzal do rodnej obce a modlil sa za nich.

Jubilujúci kňaz P. Peter Kubík SVD prijal kňazskú vysviacku z rúk arcibiskupa Mons. Jána Bukovského SVD, apoštolského nuncia v Rumunsku, dňa 30. júla 1994 v Slovenskej Vsi. V rokoch 1994 – 2000 spravoval farnosť Cerová a prednášal filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Pokračoval v doktorandskom štúdiu v Ríme a v rokoch 2003 – 2005 opäť prednášal filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. V rokoch 2004 – 2006 pôsobil vo farnosti Terchová a od roku 2006 v Nitre na Kalvárii. V rokoch 2007 -2010 bol rektorom formačného domu SVD v Bratislave – Petržalke, v ktorom sa pripravujú budúci misionári a v rokoch 2010 – 2018 bol správcom farnosti Svätoplukovo pri Nitre. V súčasnosti pôsobí vo farnosti Povýšenia sv. Kríža v Bratislave – Petržalke.

Ad multos annos!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.