Aktuality

8 rád na prežívanie svätej omše s úctou a vrúcnosťou z domu

Z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu nákazy koronavírusom boli v mnohých diecézach sveta dočasne pozastavené verejné katolícke bohoslužby.
Veriacim sa odporúča, aby sa na Eucharistii zúčastňovali prostredníctvom rádia, televízie alebo internetu.
Z tohto dôvodu kňaz arcidiecézy v Tolede (Španielsko), don Miguel Garrigós, navrhol agentúre ACI Prensa osem rád, ako prežiť slávenie Eucharistie „na diaľku“, s náležitou úctou a prípravou.

Jeho rady sú
nasledujúce:

 1. Pripravte si svoje srdce predtým, než sa pripojíte k živému vysielaniu sv.
  omše. Bolo by dobré, keby ste si už vopred prečítali texty Božieho slova, ktoré
  sa budú prednesené pri sv. omši. Vážte si nesmierny dar, akým je sviatosť Eucharistie
  a ďakujte Pánovi za to, že vám umožňuje duchovne sa s ním spojiť.
 2. Ak
  sa chystáte sledovať vysielanie ako rodina, je to veľmi dobrá príležitosť dať
  deťom katechézu
  o každej časti sv. omše. Znížte však pritom hlas, aby
  si deti uvedomili, že sa prežíva čosi posvätné.
 3. Keď
  sa začne živé vysielanie, skúste odložiť bokom všetko ostatné.
  Nerozptyľujte sa venovaním pozornosti svojmu mobilu ani nerobte nič iné, či by
  odvádzalo vašu pozornosť. S úprimnosťou srdca sa spojte s kňazom,
  ktorý v úkone kajúcnosti prosí o odpustenie hriechov, ktorých ste sa
  dopustili.
 4. Aby
  sa vám podarilo udržať si pozornosť, odporúča sa živo sa zapojiť do
  slávenia
  a robiť tie isté liturgické úkony a gestá, ako keby ste boli
  na sv. omši v kostole. Jedná sa o gestá ako: státie, sedenie
  či kľačanie, ale i prežehnanie sa a odpovedanie na kňazove výzvy.
  Pomáha to zvlášť tým najmenším v dome.
 5. V
  čase obetovania – keď kňaz obetuje chlieb a víno –  položte na paténu všetko, čo prežívate: vaše
  utrpenie a nádeje. Obnovte si predsavzatie ponúknuť Pánovi ako obetu
  celý váš život
  .
 6. S hlbokou
  úctou prežívajte

  zvlášť chvíľu premenenia. Ak je možné, kľaknite si
  a klaňajte sa tomuto veľkému tajomstvu lásky, ktoré sa stáva skutočne
  prítomným vždy, keď kňaz vyslovuje slová konsekrácie – premenenia, a z chleba
  a vína sa stávajú telo a krv Ježiša Krista. Zatvorte oči, aby ste objavili,
  ako sa spája nebo so zemou; aby ste videli, ako sa všetci anjeli a svätí klaňajú
  Pánovi vesmíru, ktorý sa z lásky k nám stáva takým maličkým.
 7. Keď
  sa modlíte modlitbu Otčenáš, spojte sa (v myšlienke) so všetkými bratmi
  a sestrami
  , deťmi toho istého Nebeského Otca, ktorí roztrúsení po
  celom svete tak isto chvália nášho Pána.
 8. V okamihu prijímania – ak je vám to možné – kľaknite
  si a prijímajte duchovne
  . Oživte v sebe túžbu prijať Ježiša
  Krista do svojho srdca. S vrúcnou láskou mu dajte najavo, ako veľmi by ste
  ho chceli prijať v Eucharistii. Kontemplujte očami srdca Pána, ktorý vás tak
  nesmierne miluje. Predložte mu všetky vaše úmysly, túžby a potreby. Poďakujte
  mu za jeho veľké milosrdenstvo. Môžete sa pomodliť aj niektoré modlitby, ktoré sú
  vhodné v tejto chvíli a ktoré nám zanechala kresťanská zbožnosť. Napr.:
  Duša Kristova

Na konci sv.
omše poďakujte Pánovi, že ste sa prostredníctvom masmédií mohli
zúčastniť na svätej omši.

Z Aciprensa.com, 17. marca 2020, preložil a upravil
P. Dušička SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie