REHOĽNÉ SĽUBY – 8. september

REHOĽNÉ SĽUBY – 8. september

8. september je dňom obnovovania a skladania rehoľných sľubov misionárov vebistov.
Dvaja spolubratia verbisti zložia svoje doživotné sľuby.

Dvaja spolubratia zložia svoje prvé sľuby a ďalší si obnovia zasvätenie na jeden rok.

Pozývame Vás prísť podporiť mladých verbistov vo svojom odhodlaní slúžiť Bohu ako misionári a modliť sa za nich.

Slávnostná sv. omša začína o 10.00 v kostole Nanebovzatia Panny Márie na nitrianskej Kalvárii.