Aký je rozdiel medzi rehoľným a diecéznym kňazom?

Aký je rozdiel medzi rehoľným a diecéznym kňazom?

Ako bolo vyššie vysvetlené, rehoľný kňaz patrí do niektorého rehoľného rádu. Každý z nich je založený pre plnenie konkrétnej potreby v Cirkvi prostredníctvom rôznych služieb. Rehoľný kňaz môže byť pridelený na rôzne miesta a pre rôzne služby, tam, kde je činná jeho rehoľná kongregácia. Diecézny kňaz primárne patrí pod biskupa podľa diecézy, teda špecifickej geografickej oblasti Cirkvi riadenej biskupom. Kňaz slúži spravidla v rámci tejto oblasti vo farnosti, ale môže byť tiež zapojený do inej služby akou je napr. administratíva, komunikácia a učenie, alebo sa môže stať nemocničným či väzenským kaplánom. Diecézny kňaz neskladá rehoľné sľuby, ale sľubuje čistotu a poslušnosť svojmu biskupovi. Obaja, rehoľný aj diecézny kňaz vykonávajú sviatostnú službu.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie